Oude Kerk

Catechisatie

Een uurtje in de week er tussenuit en samen met leeftijdsgenoten zoeken naar wat het geloof in God voor jou persoonlijk kan betekenen. Dat is catechisatie! Samen groeien in je geloof en tot een persoonlijke keuze voor Jezus Christus komen. In de Oude Kerk is er voor elke leeftijdsgroep een aparte catechesegroep:

10 t/m 11 jaar:
Ben je 10 of 11 jaar, dan kun je naar de zogenaamde kindercatechese op maandagmiddag van 16.15 - 17.00 uur in de catechese-ruimte bij de Oude kerk, onder leiding van de wijkpredikant.

12 t/m 15 jaar:
Jongeren van 12 t/m 15 jaar zijn van harte welkom voor mentorcatechese, samen met leeftijdsgenoten uit de Nieuwe Kerk. Mentorcatechese houdt in dat de predikanten worden geholpen door een aantal mentoren.

16 t/m 18 jaar en ouder:
Deze leeftijdsgroep volgt catechesatie onder leiding van de wijkpredikant.

Belijdeniscatechese:
Wil je belijdeniscatechesatie volgen, met als doel om eventueel belijdenis te doen, dan ben je van harte welkom op donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur in het catechisatielokaal van de Oude Kerk. In overleg kan ook voor een andere avond gekozen worden.

Catechese verstandelijk gehandicapten:
Er is ook catechisatie voor verstandelijk gehandicapten, onder leiding van Nel Alta en mevr. Visser op donderdagavond van 19.15 tot 20.15 uur. Meer weten? Neem contact op met Nel Alta, tel. 5258650.