Oude Kerk

Kringwerk

Er zijn allerlei kringen actief in de wijkgemeente Oude Kerk. Jongen, ouderen, gezinnen, voor iedereen is een passende kring te vinden.

Wijkbijbelkring
Deze Bijbelkring is bedoeld voor belangstellenden uit de hele wijk. De kring komt elke vierde dinsdag van de maand samen in het catechisatielokaal van de Oude Kerk, onder leiding van ds. P.M. van 't Hof.

Bijbelkring Zeeweg
Dit is een bijbelkring voor vrouwen en wordt gehouden elke derde woensdagochtend van de maand op Driftweg 33. Meer weten? Neem contact op met mevr. S. Westland, 035 - 526 05 85.

Zondagavondkring
Voor meer informatie: dhr. P. Joosse, 035- 5267264.

Lidmatenkring
Heeft u/heb jij recent of langer geleden belijdenis gedaan en wens je meer verdieping van je geloofsleven? Dan ben je van harte welkom bij de lidmatenkring, maandelijks op zondagavond. Neem contact op met dhr. M. Veerman, Waterland 6, 035-5260171.

Gesprekskring
De gesprekskring komt elke maand samen op zondagavond. Contactpersoon: T.Domburg, Arie de Waalstraat 31, 035-5266789.

Zondagavondbijbelkring
Deze kring komt maandelijks op zondagavond bij elkaar. Interesse? Neem contact op met Adriaan Teeuwissen, Dr. Willem Dreeslaan 2, 035-5240148.

Donderdagavondbijbelkring
Elke laatste donderdagavond van de maand komt deze kring samen. Contactpersoon: Jan Rebel, Magdaleenweg 13, 035-5264827.

Zondagavondbijbelkring voor jong volwassenen
Andere jongvolwassenen ontmoeten? Dat kan bij de zondagavondbijbelkring. Contactpersoon: dhr. J. Rebel, Van Hogendorplaan 44b, 035-5256649.

Jongerenkring
In het komende seizoen is er weer een Jongerenkring. De kring is bedoeld voor jongeren/jongvolwassenen en wordt geleid door ds. Van ’t Hof.  We hopen op de volgende data samen te komen: 1 oktober, 19 november, 14 januari en 25 maart. Aan het eind van het seizoen proberen we nog een gezellige afsluitende bijeenkomst te organiseren. De Jongerenkring begint om 20.00 uur en komt samen in de kerkenraadskamer van de Oude Kerk.

Vrouwenkring op de woensdagmorgen
Elke maand komen we als vrouwen van de gemeente bij elkaar en verdiepen ons in Gods Woord. We drinken eerst gezellig wat met elkaar en beginnen dan met zingen en gebed. Daarna lezen we samen uit de Bijbel en bespreken we in groepjes of in de grote groep  de vragen die bij de Bijbelstudie horen. Iedereen is van harte welkom! Vanaf 9.30 uur staat de koffie en thee klaar en om 9.45 uur begint de ochtend. Deze duurt tot ongeveer 11.30 uur.
Als je nog kleine kinderen thuis hebt, kan je ze ook rustig meenemen. De eerste ochtend dat we bij elkaar komen is op D.V woensdag 5 september in de pastorie, Jagersweg 11. Daarna komen we elke 1e woensdag van de maand bij elkaar bij kringleden thuis.
De ochtenden worden gehouden op D.V. woensdag 3 oktober, 7 november, 5 december, 9 januari (i.v.m. kerstvakantie), 6 februari, 6 maart en 3 april. Als afsluiting van het seizoen hopen we iets leuks en gezelligs met elkaar te doen.
Contactpersoon: Joke van 't Hof, tel: 035-5251348 of jccvanthofonleesbaarsolcononleesbaarnl

Ontmoetingskring ‘Oorsprong’
Deze kring is ontstaan door een samenvoeging met de kring ‘Wonder’. Beide kringen zijn zes jaar geleden gestart vanuit een Oriëntatiekring o.l.v. evangelist Jan Verkerk. De kring komt eens in de drie weken bijeen op dinsdagavond. Met elkaar wordt het Bijbelboek Handelingen gelezen.
Inlichtingen bij Janny Joosse, tel. 5267264; e-mail: jannyjoosse@tele2.nl