Oude Kerk

Kringwerk

Er zijn allerlei kringen actief in de wijkgemeente Oude Kerk. Jongen, ouderen, gezinnen, voor iedereen is een passende kring te vinden.

Wijkbijbelkring
Deze Bijbelkring is bedoeld voor belangstellenden uit de hele wijk. De kring komt elke vierde dinsdag van de maand samen in het catechisatielokaal van de Oude Kerk, onder leiding van ds. P.M. van 't Hof.

Bijbelkring Zeeweg
Dit is een bijbelkring voor vrouwen en wordt gehouden elke derde woensdagochtend van de maand op Molenberg 6. Meer weten? Neem contact op met mevr. T. Rebel, 035- 5260580.

Zondagavondkring
Voor meer informatie: dhr. P. Joosse, 035- 5267264.

Lidmatenkring
Heeft u/heb jij recent of langer geleden belijdenis gedaan en wens je meer verdieping van je geloofsleven? Dan ben je van harte welkom bij de lidmatenkring, maandelijks op zondagavond. Neem contact op met dhr. M. Veerman, Waterland 6, 035-5260171.

Gesprekskring
De gesprekskring komt elke maand samen op zondagavond. Contactpersoon: T.Domburg, Arie de Waalstraat 31, 035-5266789.

Zondagavondbijbelkring
Deze kring komt maandelijks op zondagavond bij elkaar. Interesse? Neem contact op met Adriaan Teeuwissen, Dr. Willem Dreeslaan 2, 035-5240148.

Donderdagavondbijbelkring
Elke derde donderdagavond van de maand komt deze kring samen. Contactpersoon: Jan Rebel, Magdaleenweg 13, 035-5264827.

Zondagavondbijbelkring voor jong volwassenen
Andere jongvolwassenen ontmoeten? Dat kan bij de zondagavondbijbelkring. Contactpersoon: dhr. J. Rebel, Van Hogendorplaan 44b, 035-5256649.

Jonge gezinnenkring
Als jonge ouders kan er van alles op je afkomen met betrekking tot de opvoeding van kinderen. Goed om ervaringen uit te wisselen met andere jonge ouders! Samen nadenken over opvoedingsvragen vanuit een Bijbels kader. Interesse? Informeer bij Lianne Rebel, De Ruyterstraat 15, 035-5243393.

Jongerenkring
De jongerenkring is bedoeld om samen na te denken over de betekenis van het geloof voor werk en studie. Neem contact op met jeugdouderling Karl Brands.