Zenderkerk

Aktiviteiten in de wijk

Gemeenteavonden
Ook in het seizoen 2016-2017 worden er tenminste twee wijk gebonden gemeente avonden georganiseerd. Over de data en de onderwerpen van de gemeenteavonden wordt u via het wijkbericht in het Huizer Kerkblad geïnformeerd. Op 11 oktober 2016 wordt er een wijkavond gehouden over het visiedocument van de wijkgemeente. Spreker is ds. Arjan Markus uit Rotterdam.

Gemeente dag
Ook dit seizoen willen we weer een gemeente dag organiseren. Deze is nu gepland op zaterdag 24 juni 2017.

Op de koffie bij elkaar
We organiseren 2 keer per jaar koffiedrinken bij elkaar thuis na de ochtenddienst. Iedereen kan zich hiervoor opgeven, ongeacht je leeftijd. We willen ook vooral de jongeren uitnodigen om hieraan deel te nemen, om zo ook de onderlinge betrokkenheid met andere gemeenteleden te vergroten. Geef je op met een groepje vrienden of vriendinnen. En ook alle andere gemeenteleden nodigen we uit om mee te doen. Je kunt aangeven of je mensen wilt ontvangen of dat je zelf op bezoek wilt gaan. Ook andere ‘wensen’ kun je kwijt bij het aanmelden. Wij maken dan een geheel willekeurige indeling en stellen jullie daarvan op de hoogte. Een leuke manier om elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer. De koffieochtenden voor dit seizoen zijn gepland op 13 november 2016 en 21 mei 2017.
Hartelijke groeten, Anne-Karine (e-mail: a.zeeman81@mail.com) en Gezien.

Zendervrouwen
Als vrouwen van de Zenderkerk zoeken we ontmoeting om elkaar (beter) te leren kennen, elkaar te bemoedigen en te groeien in geloof. Als Zendervrouwen organiseren we met elkaar verschillende activiteiten die dit ondersteunen. Deze activiteiten zijn voor elke vrouw van de Zenderkerk bedoeld, er is geen leeftijdsgrens! Kerk-zijn betekent juist de ontmoeting tussen zusters van verschillende generaties. Het afgelopen jaar zijn er onder andere bijbelstudie avonden geweest en gezamenlijke maaltijden. Er is een actieve haakgroep die regelmatig samenkomt en er is een leeskring. Ook is er een kookgroep opgericht. De mensen uit deze kookgroep koken en bezorgen regelmatig een maaltijd waar dat goed gebruikt kan worden. Dit zijn gezinnen waar net een baby is geboren, zieke mensen of mensen die het gewoon even goed kunnen gebruiken. Via het kerkblad en de Facebookgroep Zendervrouwen worden de activiteiten aangekondigd. Voor informatie kan er gemaild worden naar zendervrouwen@hotmail.com of gebeld worden met Corine Roest (tel. 5239516). Wees welkom!