Zenderkerk

Catechisatie

Catechisatie

Catechisatie komt van een Grieks woord dat onderwijzen betekent. Catechisatie is een bijzondere vorm van onderwijs: je kunt er leren wat het betekent om christen te zijn, een volgeling van Jezus Christus. De catechisatie op de maandag-, woensdag- en donderdagavond wordt op een interactieve manier gegeven. Voor alle catechisanten wordt het onderwerp van de avond gepresenteerd door de dominee. Vervolgens gaan de jongeren van dezelfde leeftijd onder leiding van twee mentoren in groepjes van ongeveer 10 mensen uit elkaar en wordt het onderwerp met elkaar uitgediept.
Bij de catechisatie wordt gebruikgemaakt van de door de HGJB ontwikkelde catechesemethoden ‘Follow Me’ op de maandagavond en ‘Follow Me Next’ op de donderdagavond. Informatie over de catechesemethoden vindt u op de website van de HGJB (www.hgjb.nl) onder de rubriek ‘Catechese/Onderwijs’. Alle jongeren zijn van harte uitgenodigd voor de catechese. Een uurtje in de week er tussenuit en samen met leeftijdsgenoten zoeken naar wat het geloof in God voor jou persoonlijk kan betekenen, is van onschatbare waarde om te groeien in geloof en te komen tot een persoonlijke keuze voor Jezus Christus. Het team van mentoren staat o.l.v. de wijkpredikant
 De indeling is als volgt:

maandagavond    19.30 - 20.30 uur    12 t/m 15jaar
woensdagavond    19.30 - 20.30 uur    zij die op maandag en donderdag echt niet kunnen komen in verband met andere verplichtingen
donderdagavond    19.30 - 20.30 uur    16 jaar en ouder;
donderdagavond    21.00 - 22.00 uur    zij die niet meer naar de catechese gaan en toch in gesprek willen blijven over de inhoud van het geloof

Voor informatie kun je contact opnemen met jeugdouderling en/of wijkpredikant: Aart Schaap, tel. 06 - 40233912 en e-mail: aartschaap@hotmail.com Ds. Gerben Roest, tel. 5239516 en e-mail: gjroest@hervormdhuizen.nl.

Belijdeniscatechese
Belijdenis doen betekent: zelf ‘ja’ zeggen tegen God. Je spreekt uit dat je zelf met hart en hoofd gelooft in God zoals we Hem door Jezus en door de Heilige Geest leren kennen. Soms komt deze belijdenis heel geleidelijk voort uit een opvoeding waarin je met God vertrouwd bent gemaakt, soms gaat het door allerlei vragen en twijfels heen. De belijdeniscatechese werkt toe naar een belijdenisdienst in het voorjaar van 2017. Om deze catechese te volgen hoef je jezelf niet vast te leggen op deze belijdenisdatum. Je kunt ook meedoen om te testen waar je nu eigenlijk staat, om te leren, je vragen te stellen en te groeien. Heel wat deelnemers in het verleden ontdekten dat de belijdeniscatechese ook een weg kan vormen waarin je over drempels heen mag stappen, waarin de zekerheid over je geloofsbelijdenis groeit. Voor meer informatie en/of opgave kun je contact opnemen met: ds. Gerben Roest, tel. 035 - 5239516, email: gjroest@hervormdhuizen.nl. De belijdeniscatechese zal in principe plaatsvinden op maandagavond van 21.00 - 22.00 uur.