Zenderkerk

Kringwerk

Bijbelkringen

Het kringwerk is voor mensen die samen met anderen de Bijbel of andere geloofsthema’s willen bespreken. Een goede gelegenheid om samen rondom Gods Woord toegerust en bemoedigd te worden. Ook dit seizoen zijn er weer verschillende mogelijkheden:

Bijvanckkring    Piet Goedegebuure    tel. 5262997    goedegebuurepiet@gmail.com
Bijbelkring         Gerrit Zeeman    tel. 5254111    
Bijbelkring         Jaap Hoegee    tel. 5265321    jaaphoegee@gmail.com
Gezinnenkring   Gert Keijer    tel. 5261422    gertkeijer@kpnmail.nl
Vrouwenkring    Geertruida Rebel    tel. 5260372    agrebel@hrebel.nl
                          Gerda Slokker    tel. 5269423    gert.gerda@tele2.nl
Bijbelkring          Henriët en Dick Baas    tel. 5259053    d.baas@solcon. nl
Bijbelkring         Jacolien en Marco Grolle    tel. 6031450    menjgrolle@ziggo.nl
Bijbelkring ‘Joray’    Evert van Vliet    tel. 5261393    evertvanvliet@planet.nl
Bijbelkring         Annelies en Albert v Esterik    tel. 5261588    anneliesvanesterik@hotmail.com

Kringcoördinator is Gert Keijer, tel. 5261422, e-mail: gertkeijer@kpnmail.nl.

Gebedskring Zenderkerk en Chr. Geref. Kerk
Eénmaal per twee weken komt op de woensdagavond in de Zenderkerk de gebedskring Zenderkerk/Christelijke Gereformeerde Kerk bijeen om vreugden en zorgen van de kerkelijke gemeentes waartoe de deelnemers behoren, de samenleving en het persoonlijk leven van mensen, bij God te brengen. De aanvang van de gebedskring is 19.30 uur. Naast de vaste deelnemers zijn uiteraard nieuwe deelnemers hartelijk welkom. De kring bestaat uit een vaste groep mensen maar het zou heel fijn zijn als zich nieuwe deelnemers bij ons aansluiten. Het is geen voorwaarde om actief aanwezig te zijn en hard op mee te bidden. U, jij mag ook mee luisteren. Ook dan wordt uw, jouw aanwezigheid enorm op prijs gesteld. Het gebed is immers de ademhaling van iedere Christen en één van de pijlers onder de Gemeente. Er komt steeds een korte herinnering in het ‘Huizer Kerkblad’ (in het wijkbericht) en in ‘Ons Kompas’ (in de rubriek ‘agenda’).
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Harma van der Roest. Tel. 8795259 e-mail: harmavdroest@online.nl