Zenderkerk

Wijkevangelisatie

Missionaire Commissie
De missionaire Commissie (MC) is een door de Algemene Kerkenraad (AK) ingestelde commissie van bijstand. Zij adviseert de AK gevraagd en ongevraagd over alle missionaire aangelegenheden binnen de Hervormde gemeente van Huizen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het beleid dat de MC maakt. Dat beleid heeft betrekking op: missionaire bewustwording van de gemeente, toerusting van gemeenteleden voor de missionaire taak en de uitvoering van missionaire activiteiten.

Deze Commissie bestaat momenteel uit een vertegenwoordiger van: openstelling Oude Kerk, Werkgroep Zending, De Brug, de diaconie  en de evangelisatieouderlingen uit de vier wijken, evangelist Jan Verkerk en WillemJan van de Wetering (voorzitter van de MC)..

Evangelisatiecommissie
De evangelisatiecommissie bezoekt de minder meelevende gemeenteleden uit onze wijk. Zij doet dit door deze mensen met een zekere regelmaat op te zoeken.

We hebben immers als gemeenteleden zorg voor elkaar. Dit geldt ook voor hen die uit het zicht dreigen te raken of zijn geraakt. U helpt al door mensen aan te spreken en/of adressen door te geven wanneer u in uw naaste omgeving merkt dat de betrokkenheid afneemt. U kunt hierbij altijd contact opnemen met leden van de evangelisatiecommissie of met onze evangelisatieouderling Jaap Hoegee, tel: 06-20373761, e-mail: jaaphoegee@gmail.com.

Wilt u de minder meelevende gemeenteleden en de evangelisatiecommissie gedenken in uw gebeden?

De evangelisatiecommissie bestaat uit:
Jaap Hoegee (evangelisatie-ouderling), Gerbert Kooij, Joost Schaap, Jannie Kriek, Gemma Langedijk, Henk Wierdsma.

Naast bezoekwerk houdt de evangelisatiecommissie zich ook bezig met de Alpha cursus en de maandelijkse koffieochtenden.