Zenderkerk

Wijkpredikant en kerkenraad

Predikant
Ds. Gerben Roest         Gravin. Gertrude 8        1276 MR Huizen
                                    5239516           gjroestonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Bijstand in pastoraat
Ds. B. den Butter          Jan van Brakelstraat 9  1271 WE  Huizen
                                    06-12604786    bdenbutteronleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Voorzitter
Rien Verhage               Koedijk 5          1276 XT Huizen
                                    5263955 /         rien.verhageonleesbaarsolcononleesbaarnl
                                    06 44546816    
Scriba
Henrik Bor                    Want 55           1276 HD Huizen
                                    524 17 14         zenderkerkonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl
                                    06-21112564   
Ouderlingen
Hans van As                 Puerto Ricostraat 139   1339 KS Almere
                                    036-5222587    h.l.van.as.1onleesbaarkpnmailonleesbaarnl
Gerard Barmentlo         Haardstedelaan 1         1271 VG Huizen
                                    5266954           g.barmentloonleesbaaronlineonleesbaarnl
Willem van Goch          Look 26            1273 CT Huizen
                                    06-29561971    willemvangochonleesbaarhotmailonleesbaarcom
Jaap Hoegee                Hagedis 20       1275 BR Huizen
(evangelisatieouderling) 06 20373761     jaaphoegeeonleesbaargmailonleesbaarcom
Aart Schaap                 Bachlaan 13     1272 EJ Huizen
                                    06-40233912 / 5339977 aartschaaponleesbaarhotmailonleesbaarcom
J. Schaap                     Keucheniusstraat 24     1271 BN Huizen
                                    7070463           schaapj63onleesbaarhotmailonleesbaarcom
Martijn Spilt                  Kon Julianastraat 32A   1271 SM Huizen
                                    06-53843909 / 5258387 spiltmartijnonleesbaargmailonleesbaarcom
Jan Willem Wiesenekker          Lijzij 46 1276 GL Huizen
                                    5231403 /         infoonleesbaarcarannonleesbaarnu
                                    06 42016972

Ouderlingen Kerkrentmeester
Jan Jaap Hoegee         Oude Renbaan 8          1261 VT Blaricum
                                    06-46026120    jjhoegeeonleesbaargmailonleesbaarcom
Ronald Langedijk          Adema v Scheltemln 1    1292 AH Blaricum
                                    06-13100017    r_langedijkonleesbaarhotmailonleesbaarcom
Gerbert Kooij                Want 3 1276 HC Huizen
                                    06-27003433    gerbertkooijonleesbaargmailonleesbaarcom

Diakenen
Jaap Bout                     Omroeplaan 11 1276 EV Huizen
                                    5251150           jboutonleesbaarziggoonleesbaarnl
Jan Otter                     Bark 12 1276 CB Huizen
                                    5265978           jan57otteronleesbaargmailonleesbaarcom
Jan Honing                   Zenderlaan 10  12476 EM Huizen
                                    5255396           jan.honingonleesbaarplanetonleesbaarnl
Pim Lubbers                 Doolhofstraat 15           1271 SG Huizen
                                    06-14249262    pim.lubbbersonleesbaarhotmailonleesbaarcom

Ambtsdragers met bijzondere opdracht
Dick Baas                     Want 71           1276 HD Huizen
(ouderling Gemeente Opbouw)  5259053           d.baasonleesbaarsolcononleesbaarnl
Mijndert Wiesenekker   Maaiersweg 8   1276 DB Huizen
(preses AK)                  5241899           mwiesenekkeronleesbaarziggoonleesbaarnl
Jan Verkerk                 De Ruyterstraat 7         1271 SR Huizen
(evangelist)                  06-57992829    evangelistonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl
Bram de Jong               Gr. Gertrude 15 1276 MN Huizen
(ouderling “de Brug”)     5269003           b.eng.dejongonleesbaarfilternetonleesbaarnl
A. Schaap                    Gemeenlandsln 34        1276 AX Huizen
(diaken “de Brug”)         5261668           aart.schaaponleesbaarziggoonleesbaarnl
Willemjan vd Wetering  Erfgooiersdreef 20        1261 ZP Blaricum
(voorzitter CHG)           5269604           wj.vandeweteringonleesbaarsolcononleesbaarnl