Zenderkerk

Wijkpredikant en kerkenraad

Predikant
Ds. G.J. Roest
Gravin Geertrude 8
1276 MR Huizen
035 523 95 16
gjroestonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Bijstand in pastoraat
Ds. B den Butter

Scriba
Henrik Bor Want 55 1276 HD Huizen
tel: 5241714 / 06 21 112 564
e-mail: zenderkerkonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Ouderlingen
H.L. van As Puerto Ricostraat 139 1339 KS Almere
tel: 036-5227855 e-mail: h.l.van.as.1onleesbaarkpnmailonleesbaarnl
D. Baas Want 71 1276 HD Huizen
tel: 5259053 e-mail: d.baasonleesbaarsolcononleesbaarnl
(ouderling gemeente opbouw)
G. Barmentlo, Haardstedelaan 1 1271 VG Huizen
tel: 5266954 e-mail: g.barmentloonleesbaaronlineonleesbaarnl
W. van Goch Zomerkade 70 1273 SN Huizen
tel: 06-29561971 e-mail: willemvangochonleesbaarhotmailonleesbaarcom
J. Hoegee Hagedis 20 1275 BR Huizen
tel: 06 20373761 e-mail: jaaphoegeeonleesbaargmailonleesbaarcom
(evangelisatieouderling)
H. Ouderkerk Godelinde 10 1276 XD Huizen
tel: 5251497 e-mail: h.ouderkerkonleesbaartelfortonleesbaarnl
A. Schaap, Bachlaan 13 1272 EJ Huizen
tel: 06-40233912 e-mail: aart.schaaponleesbaarhotmailonleesbaarcom
(jeugdouderling)
Martijn Spilt Kon Julianastraat 32A, 1271 SM Huizen
tel: 06 - 53843909 / 5258387 e-mail: spiltmartijnonleesbaargmailonleesbaarcom
R. Verhage Koedijk 5 1275 DD Huizen
tel: 5263955 e-mail: rien.verhageonleesbaarsolcononleesbaarnl
(preses kerkenraad)
J. W. Wiesenekker Lijzij 46 1276 GL Huizen
tel: 5231403 e-mail: infoonleesbaarcarannonleesbaarnu

Ouderlingen Kerkrentmeester
J.J. Hoegee Oude Renbaan 8 1261 VT Blaricum
tel: 06-53545298 e-mail: jjhoegeeonleesbaargmailonleesbaarcom

G.R. Kooij Want 3 1276 HC Huizen, tel
tel: 5257678 e-mail: gerbertkooijonleesbaargmailonleesbaarcom
H.J.G. Rebel Huizermaatweg 256 1276 MJ Huizen
tel: 06-48529705 e-mail: harmenrebelonleesbaarhotmailonleesbaarcom

Diakenen
J. Bout Omroeplaan 11 1276 EV Huizen
tel: 5251150 e-mail: jboutonleesbaarziggoonleesbaarnl
R. Fledderus Studiostraat 19 1276 NA Huizen
tel: 5261661 e-mail: famfledderusonleesbaarziggoonleesbaarnl
J. Otter Bark 12 1276 CB Huizen
tel: 5265978 e-mail: jan57otteronleesbaargmailonleesbaarcom
M. Schram Zenderlaan 26 1276 EM Huizen
tel: 8889821 e-mail: schram1974onleesbaargmailonleesbaarcom

Ambtsdragers met bijzondere opdracht
M. Wiesenekker Maaiersweg 8 1276 DB Huizen
tel: 5241899 e-mail: presesonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl
(voorzitter Algemene Kerkenraad)
J.O. Verkerk De Ruyterstraat 7 1271 SR Huizen
tel: 06-57992829 e-mail: evangelistonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl
(missionair werker en ouderling met bijzondere opdracht)
W.J. vd Wetering Blaricummerdreef 20 1261 ZP Blaricum
tel: 5269604 e-mail: wj.vandeweteringonleesbaarsolcononleesbaarnl
(voorzitter commissie „Heel de gemeente”)
A. de Jong Gravin Geertrude 15 1276 MN Huizen
tel: 5269003 e-mail: b.eng.dejongonleesbaarfilternetonleesbaarnl
(ouderling ontmoetingsdiensten “De Brug”)
A.J. Schaap Gemeenlandslaan 34 1276 AX Huizen
tel: 5261668 e-mail: aart.schaaponleesbaarziggoonleesbaarnl
(diaken ontmoetingsdiensten “De Brug”)