Geven uit Gods eigen hand

Dit bericht is geplaatst op 04-11-2021

Zo gaf ds. Bas van der Graaf tijdens Dankdag ons zicht op ons bezit. Wij hebben ons bezit van Hem gekregen en vanuit Zijn hand kunnen wij het teruggeven aan zijn Koninkrijk. Wij doen een beroep op u. Wilt u iets van uw ontvangen bezit delen voor de renovatie van de Zenderkerk? Wij kunnen uw bijdrage goed gebruiken. Wij willen onze jeugd kunnen ontvangen in de kerk en een prettig ontvangst bieden voor de bezoekers aan Gods kerk. Voor onder andere deze doelen loopt deze fondsenwervingsactie. Totaal willen wij € 250.000 euro ophalen op basis van 1.000 giften van gemiddeld € 250. Met dankbaarheid kunnen wij melden dat de teller inmiddels op € 73.025,-

Als u nog niet hebt gegeven dan verzoeken wij u actie te ondernemen!
Want wij zijn er nog niet. Wij hopen de komende we(e)k(en) een grote sprong voorwaarts te maken! Helpt u mee?

U kunt een gift geven:

1) via de betaallink
2) via een bankoverschrijving op NL07RABO 032 990 26 52, t.a.v.: College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Huizen, o.v.v: Renovatie Zenderkerk
3) via een periodieke schenking verdeeld over 5 jaar (bijv. 5x € 50 per jaar). Ga naar www.hervormdhuizen.nl/akb. Vul online het formulier ‘Onderhandse schenkingsovereenkomst’ in, print deze uit, onderteken het en breng deze naar het Kerkelijk bureau in ’t Visnet op vrijdagmorgen tussen 9.30 – 11.30 uur of mail naar kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl.

Namens de Kerkrentmeesters – Gerbert Kooij