Beroepingswerk wijkgemeente Zenderkerk

Dit bericht is geplaatst op 23-11-2021
Beroepingswerk wijkgemeente Zenderkerk

De beroepingscommissie van de Zenderkerk is gestart en vergadert inmiddels om de week. Graag houden we u op de hoogte via het kerkblad, de scipio app en op deze website.

Onze eerste taak is om de profielschets van de nieuwe predikant door te lopen en aan te passen aan deze tijd en wensen. We hebben nagedacht over de eigenschappen en vaardigheden die we belangrijk vinden voor deze predikant en het resultaat vindt u op bijgaande foto. Wat een kunstwerk van wensen! Nu maar hopen dat de predikant die we straks beroepen hieraan kan voldoen.

Omdat we beseffen dat dat nogal veel gevraagd is, scherpen we de profielschets aan. Zodra deze af is en de kerkenraad op de hoogte, zullen we dit delen met u als gemeente. We streven ernaar dit op zondag 9 januari 2022 na de kerkdienst kort te kunnen presenteren. Natuurlijk wordt u de gelegenheid geboden hierop te reageren.

Naast deze profielschets zijn we ook bezig met het up to date maken van het wijkprofiel. Hierin staan wat ‘facts en figures’, bijvoorbeeld over het aantal gemeenteleden, de verschillende diensten die worden gehouden, wat er gebeurt qua pastoraat en jeugdwerk, enzovoort.

Tenslotte: we zien als beroepingscommissie, maar ook als wijkgemeente Zenderkerk, erg uit naar een nieuwe herder. We willen het vertrouwen uitspreken dat God hiervoor de juiste persoon al op het oog heeft. We zijn erg benieuwd wie het gaat worden.

Als u vragen heeft, mailt u dan met: beroepingscommissiezenderkerk@hervormdhuizen.nl