Crowdfunding Zenderkerk - update

Dit bericht is geplaatst op 25-11-2021
Crowdfunding Zenderkerk - update

Samen Jezus volgen

Dit is de missie van de Zenderkerk. Op basis van de uitwerking van deze missie is de renovatie van de Zenderkerk vormgegeven. Zo is gekozen om de gemeentezaal compacter te maken en de keuken en ontmoetingshal uit te breiden. Het idee is voor alle bezoekers en gebruikers het ‘samen’ verder te versterken én het ‘Jezus volgen’ meer mogelijkheden te geven. De kerkrentmeesters financieren de hele verbouwing. De vraag aan de gemeente is hun ‘steentje’ bij te dragen voor aankleding en invulling van de overige zalen en het jeugdhonk. 

Met dankbaarheid kunnen wij melden dat meer dan 300 gemeenteleden/gezinnen, verspreid over de hele Hervormde gemeente Huizen, hun verantwoordelijkheid hebben genomen en dat de teller inmiddels op € 173.290 staat! Een mooie sprong vooruit en het gaat in de richting van de € 250.000 die minimaal nodig is. Wij doen een beroep op de gemeenteleden die nog niet gegeven hebben! Draagt u ook bij aan het ‘Samen Jezus volgen’? U kunt een gift geven:

U kunt een gift geven:

1) via de betaallink
2) via een bankoverschrijving op NL07RABO 032 990 26 52, t.a.v.: College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Huizen, o.v.v: Renovatie Zenderkerk
3) via een periodieke schenking verdeeld over 5 jaar (bijv. 5x € 50 per jaar). Ga naar www.hervormdhuizen.nl/akb. Vul online het formulier ‘Onderhandse schenkingsovereenkomst’ in, print deze uit, onderteken het en breng deze naar het Kerkelijk bureau in ’t Visnet op vrijdagmorgen tussen 9.30 – 11.30 uur of mail naar kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl.

Namens de Kerkrentmeesters – Gerbert Kooij