Actie Kerkbalans 2022

De Actie Kerkbalans 2022 met het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is van start gegaan.

Dit bericht is geplaatst op 14-01-2022
Actie Kerkbalans 2022

We hebben veel om dankbaar voor te zijn in onze kerkelijke gemeente. We beschikken over mooie gebouwen, waarin we, als het weer mogelijk is, elkaar ontmoeten rond het geopende Woord. En iedere dag staan onze predikanten, pastoraal werkers, evangelist, kosters, organisten en veel vrijwilligers voor onze gemeente klaar. We zijn dankbaar, dat afgelopen jaar twee predikantsplaatsen zijn ingevuld en we hopen dat ook snel in de twee vacante plaatsen mag worden voorzien. Om zo kerk te kunnen zijn, hebben we uw financiële bijdrage nodig. Daarom vragen we u opnieuw of voor het eerst of u een bijzondere zaak wilt steunen: de kerk, die deel uitmaakt van uw leven.

Een grote groep vrijwilligers zal deze week de actie Kerkbalans envelop bezorgen. In deze envelop treft u een brief, acceptgiro, flyer en antwoordkaart aan met meer informatie over hetgeen dit jaar financieel nodig is voor onze gemeente en een richtlijn voor het bepalen van de hoogte van uw of jouw bijdrage.

Door middel van de antwoordkaart kunt u aangeven hoe en hoeveel u wilt bijdragen aan de actie. Dit jaar is het ook mogelijk om uw toezegging online door te geven via hervormdhuizen.nl/toezegging-akb2022.

U wordt gevraagd om de antwoordenvelop voorzien van postcode en huisnummer zoveel mogelijk bij de bezorger in te leveren. Zijn of haar adres staat op de envelop. Woont u in een verzorgingstehuis en is de antwoordenvelop voorzien van een postzegel, dan willen wij u vragen om deze per post te retourneren. Als u de envelop nog niet heeft ingeleverd, zal volgende week de bezorger de envelop weer op komen halen op de datum, die op de envelop vermeld is. We verzoeken u dan vriendelijk om de envelop ingevuld klaar te leggen, om zo het werk voor de vrijwilligers te vergemakkelijken.

Meer informatie over de actie is te lezen in het kerkblad van 14 januari 2022 of in de folder.