Actie Kerkbalans 2023

Dit bericht is geplaatst op 13-01-2023
Actie Kerkbalans 2023

De Actie Kerkbalans 2023 met het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is van start gegaan. 

Als Hervormde Gemeente Huizen willen we ook dit jaar in Huizen een kerk zijn waar veel mensen zich thuis kunnen voelen. Bovenal zoeken we ernaar jongeren en ouderen te verbinden met Jezus Christus en Zijn gemeente.
Het gemeenteleven krijgt concreet vorm door God te dienen en Jezus te volgen, met elkaar verbonden te blijven en om bemoedigd en getroost te worden door Zijn Woord. We weten ons geroepen steeds weer de verbondenheid met elkaar te zoeken.
In dankbaarheid mogen we vaststellen dat onze predikanten, pastoraal werkers, evangelist, kosters, organisten en veel vrijwilligers iedere dag voor onze gemeente klaarstaan. 

Een grote groep vrijwilligers zal deze week de actie Kerkbalans envelop bezorgen. In deze envelop treft u een brief, acceptgiro en antwoordkaart aan met meer informatie over hetgeen dit jaar financieel nodig is voor onze gemeente en een richtlijn voor het bepalen van de hoogte van uw of jouw bijdrage. 

Door middel van de antwoordkaart kunt u aangeven hoe en hoeveel u wilt bijdragen aan de actie. Ook is het mogelijk om uw toezegging online door te geven via hervormdhuizen.nl/toezegging-akb2023.
Als u vorig jaar digitaal heeft toegezegd of als u heeft aangegeven dat u uw toezegging digitaal door wilt geven, ontvangt u geen envelop, maar ontvangt u binnenkort een e-mail.
U wordt gevraagd om de antwoordenvelop voorzien van postcode en huisnummer zoveel mogelijk bij de bezorger in te leveren. Zijn of haar adres staat op de envelop. Als u de envelop nog niet heeft ingeleverd, zal volgende week de bezorger de envelop weer op komen halen op de datum, die op de envelop vermeld is. We verzoeken u dan vriendelijk om de envelop ingevuld klaar te leggen, om zo het werk voor de vrijwilligers te vergemakkelijken.

Meer informatie over de actie is te lezen in het kerkblad van 13 januari 2023.