Reformatie in Huizen

Over reformatie in Huizen en wanneer deze precies heeft plaatsgevonden is weinig bekend. Wel is duidelijk dat erin het jaar 1593 in Huizen en Blaricum zoveel Hervormden zijn dat ze een predikant nodig hebben en ook begeren.

Deze zaak wordt in de classis pas in het jaar 1595 afgehandeld. Op 1 mei van dat jaar wordt besloten dat Huizen, Blaricum en Hilversum twee predikanten krijgen en op 5 juni wordt besloten om Hillebrandus Cunaeus te Oude Niedorp bij Alkmaar voor Huizen en Blaricum te beroepen. Deze neemt dit beroep aan. Dat Hillebrandus Cunaeus voor 1595 pastoor in Huizen is geweest, en dat hij tot de hervorming overging en met hem zijn gemeente, is dus niet waar. Deze Hillebrandus Cunaeus was een bekend predikant in Noord-Holland. Hij was geboortig uit Oost-Friesland en was in 1575 predikant geworden te Middelie bij Edam. Sedert 1578 te Hoogkarspel bij Enkhuizen. Hij is namens de classis Enkhuizen afgevaardigd naar de nationale synode van Dordrecht in 1578 en in 1597 naar de Noord-Hollandse synode te Alkmaar. In 1580 wordt hij predikant te Amsterdam. In 1582 neemt hij deel aan de Noord-Hollandse synode van Haarlem. In 1583 wordt hij in Amsterdam ontslagen wegens 'onkuisheid'. Een des te treuriger geschiedenis omdat hij in de hitte van de Spaanse strijd het woord der Waarheid moedig predikte. Zijn verklaringen waren niet genoegzaam en zelfs na verzoening met de gemeente moet hij toch vertrekken. Maar van de kerkenraad en van de classis kreeg hij toch zo'n goede attestatie mee dat hij predikant mocht blijven. Hij wordt dan overgeplaatst naar Warmenhuizen en is in 1585 assessor van de particuliere synode van Noord-Holland te Enkhuizen. In 1592 wordt hij predikant te Oude Niedorp. Op de Noord-Hollandse synode te Alkmaar van 1593 treedt hij op tegen Cornelis Wiggertsz, die door deze synode geschorst wordt.
Zo was de predikant die in 1595 naar Huizen en Blaricum kwam, een man met een veelbewogen kerkelijk leven. Vanuit Huizen verschijnt hij nog een keer op de particuliere synode van Noord-Holland als afgevaardigde van de classis Amsterdam. Ook was hij in de classis actief. Zo is hij werkzaam geweest om een predikant voor Hilversum en Laren te verkrijgen. Over zijn werk in Huizen ontbreken de gegevens. De Handelingen van de kerkenraad van Huizen beginnen pas in 1676. Van Cunaeus wordt gezegd dat hij onbekende redenen ontslagen is. Andere bronnen beweren dat hij in 1605 met emeritaat ging.

Overgenomen uit:  "De geschiedenis van de hervormde gemeente van Huizen"
auteur: L. Westland Jzn
uitgave: W.A. de Groot, Goudriaan 1970