Hervormde Jeugdraad

Bijbelkringen 18+  |  Instuif Kom d'r in  |  King's Kids  |  Lighthouse  |  Knapenvereniging  |  Meisjesvereniging EVA  |  Zondagsschool Timotheüs 

 

Wat doet de Hervormde Jeugdraad? Dat vraag je je misschien weleens af. Officieel gezegd is de Hervormde Jeugdraad een adviesorgaan van de Algemene Kerkenraad. Onze belangrijkste taak bestaat uit het coördineren van het jeugdwerk. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is elk lid van de HJ contactpersoon voor een aantal clubs of verenigingen.

Tijdens de meetup Jeugdraad komen alle voorzitters van de clubs bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. Met ons beleidsplan, dat geldt voor het hele jeugdwerk, denken we actief mee over de ontwikkelingen binnen de clubs, commissies en verenigingen. 

Ieder jaar organiseert de HJ aan het begin van het seizoen een Toerustingsavond voor alle jeugdleiders. Met elke keer een ander thema. 

Voor meer info over de Hervormde Jeugdraad verwijzen we naar Missie, visie en strategie HJ 2018-2023

De HJ bestaat op dit moment uit de volgende personen: 

 • Henk Schaap (voorzitter)
 • Jan van As (penningmeester)
 • Heleen Molenaar (secretaris)
 • Lianne Rebel (algemeen lid)
 • Marie Louise Kooij (algemeen lid)
 • Michelle Makkinje (algemeen lid)
 • Maxime Barmentlo (algemeen lid) 

Ons Jeugdwerk bestaat uit de volgende verenigingen en clubs, waar kinderen al vanaf 4 jaar naar toe kunnen: 

 • Zondagschool Timotheüs; groep 1 t/m (half) 7 
 • King’s Kids; groep 3 t/m 6 (7) 
 • Instuif Komd’rin; groep 7 en 8 
 • Meisjesvereniging EVA; groep 8 t/m klas 6 middelbare school 
 • Knapenvereniging "Spreuken 22:6"; groep 8 t/m klas 6 middelbare school 
 • LightHouse; klas 1 t/m 4 middelbare school
 • Bijbelkringen 18+; start oudste afdelingen KV + EVA 

Heb je een vraag of wil je iets kwijt over het Jeugdwerk?  
Neem dan contact op met het secretariaat: 
 
Heleen Molenaar
Iepenlaan 14
1272 HX Huizen
06 - 422 243 71
hj@hervormdhuizen.nl 
 
Facebook Hervormde Jeugdraad
Instagram: Jeugdwerk Hervormd Huizen