Nieuws

Crowdfunding Zenderkerk - update

Beroepingswerk wijkgemeente Zenderkerk

Uitgifte in erfpacht van Hervormd Kerkelijk Centrum 't Visnet

Begin dit jaar heeft de Algemene Kerkenraad, als onderdeel van haar visie “Hervormd Huizen richting 2030” en de financiele haalbaarheid daarvan, kenbaar gemaakt dat besloten is ’t Visnet af te stoten. In vervolg hierop is het Bestuur van ’t Visnet met inzet van externe adviseurs overgegaan tot het doorlopen van het verkooptraject. Dit traject is afgerond en in dit bericht informeren wij u als leden van de Hervormde Gemeente Huizen over het doorlopen traject en de succesvolle uitkomst daarvan.
Naar het archief