HGVV

Het Hervormd Gereformeerd Verenigingsverband (HGVV) is een federatief, overkoepelend orgaan van vereningingen op gereformeerde grondslag binnen de hervormde gemeente van Huizen.

Activiteiten
Ieder voorjaar belegt het HGVV drie kerkhistorische lezingen over figuren, thema's en stromingen uit de kerkgeschiedenis.
In het najaar organiseert het HGVV jaarlijks vier zgn. 'oktoberdiensten'. Deze diensten vinden plaats op de woensdagavonden in oktober in 't Visnet. De diensten beginnen om 19.45 uur.

De traditionele Kerstzangdienst in de Oude kerk vindt plaats op de zaterdagavond  voor het Kerstfeest. Het programma wordt gevormd door gemeentezang, koorzang en een meditatie.
De prekendiensten vanuit enkele kerkgebouwen worden eveneens verzorgd door het HGVV.
 
Secretariaat HGVV
mw. J. Van As-Bunschoten
Rembrandtlaan 72
1272GP Huizen
035 525 68 09
e-mail: jvanas46@gmail.com