Missionair werk

 

Zendingswerkers

 


Zendingswerkers    

Marieke Ebbers
Marieke Ebbers is eind augustus 2015 naar Zuid-Afrika uitgezonden. Via Operatie Mobilisatie werkt zij in het AidsHope Centre van Pretoria en houdt zich bezig in het onderwijsgebied. Naast werken met kinderen zullen ook jongeren en volwassenen betrokken zijn in haar werkgebied.
Meer informatie is te vinden op de website ebbersinzuidafrika.nl.


Ds. Geert en Florien Lustig - Frankrijk
De Hervormde Gemeente Huizen wordt GZB deelgenotengemeente voor de uitzending van ds. Lustig naar Frankrijk. Hoewel we zelf niet de zendende gemeente zijn, kunnen we ons wel voor langere tijd gaan verbinden aan de uitzending.
Op verzoek van de synode van de UNEPREF zal Geert als gemeentepredikant en missionair toeruster binnen de kerk werkzaam zijn. De eerste tijd zal hij gaan samenwerken met een Franse predikant om de Franse kerk en context beter te leren kennen. Daarnaast zal hij de pilot van de door de IZB ontwikkelde Focustrajecten gaan begeleiden in een aantal gemeenten. Inzet is ook om te komen tot een wederkerig leerproces samen met gemeenten in Nederland.
Wilt u nu al bijdragen aan deze uitzending dan kunt u uw gift overmaken op de rekening van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen IBAN NL71RABO0329907417 ovv. uitzending ds. Lustig.