Wijkpagina Meentkerk

Bezoekadres:
Bovenmaatweg 410 , Huizen

Predikant:
Ds. Ferdinand van den Bosch

Diensten:
Zondagmorgen: 09:30 uur
Zondagmiddag: 17:00 uur (gezamenlijke dienst met Nieuwe Kerk en Zenderkerk)

Contact:
Scriba: meentkerk@hervormdhuizen.nl

Handige links:
Facebook Meentkerk

 

Wijkgrenzen   |   Pastorale informatie   |   Pastorale bijstand   |   Pastoraat   |   Catechisatie   |   Bijbelkringen   |   Beleid

Wijkgrenzen

 


Welkom op de wijkpagina van de Meentkerk.

De Meentkerk is één van de vier wijken die onderdeel zijn van de Hervormde Gemeente Huizen. Het is een kerk waar jong en oud iedere zondag God bidden en danken. Daarnaast zijn er naast de zondagse erediensten veel doordeweekse activiteiten. Op deze wijkpagina vindt u alle relevante wijkinformatie, zoals kerkdiensten, activiteiten, maar ook praktische zaken zoals informatie over de inhoud van de diensten en kinderoppas. 

 

 

Pastorale informatie

Postadres kerkenraad:  
Kerkenraad wijkgemeente Meentkerk  
p/a Kamperzand 37 
1274 HK Huizen
meentkerk@hervormdhuizen.nl

Predikant:

Voorzitter: 

 • J.P. Wiesenekker, De Regentesse 9, 1273 JZ, 06 110 444 97 

Scriba:  

Sectie-ouderlingen:

 • B. Brouwer, Vecht 36, 1273 WJ tel. 06 407 772 59
 • D.M. Bos – Heutink Karel Doormanlaan 40 1271CC tel. 06-36544528
 • J. A. Klijn-Roosendaal, Augustinuslaan 31, 1277 AA tel. 06-428 454 88
 • E. Kooy-Westland, Slangekruid 19, 1273VK tel. 06-187 15641
 • J. Kos, Pascalsingel 2, 1277 EL tel. 525 93 25
 • H.W. Rebel Hoornsehop 39, 1274 HP tel. 06-202 010 73
 • J. Slotboom. Eland 28, 1273 GL, tel. 06 523 438 09
 • T. Tanghe, De Sav. Lohmanlaan 46, 1276HG tel. 06 557 665 11
 • J.P. Wiesenekker, De Regentesse 9, 1273 JZ, tel. 06 110 444 97

 Jeugdouderling:  

 • M.W. Poldervaart, Antilope 63, 1273 GC tel. 06 461 569 56 

Ouderling Gemeenteopbouw: 

 • H.J.C. Rebel, Thomas Moresingel 21, 1277 EC  tel. 524 19 04  

Evangelisatieouderling:

 • A.K. Hansman - Van As, Aristoteleslaan 149,1277AV tel. 06-53125976

Ouderlingen kerkrentmeester:

 • M. Klein,De Drost 23, 1274 HX tel. 526 29 45
 • M.A. Limburg, Friesewal 81, 1274HC tel. 06-303 011 93
 • G. Rebel, Kamperzand 70, 1274HN, tel. 525 09 13
 • D. van Slooten, Achterbaan 74, 1271 TZ tel. 524 44 52

Diakenen:

 • K.A. Boomsma, Kamperzand 41,1274 HL tel. 5257547
 • C. Bout Van Hogendorplaan 68 1272GH tel. 06-27503940
 • G. Teeuwissen, Spaarne 4, 1273WB tel. 06 444 422 58
 • H. Zijderveld, Bies 22, 1273 CH tel. 524 40 09

Pastorale bijstand

Bezoekbroeders en zusters:  

 • J. Bigot, Vecht 15, 1273 WE 
  tel. 524 18 15 
 • P.J. Brinkman, Gooimeerpromenade 56, 1277 EP,
  tel. 526 24 31
 • C. Bunschoten, Slangekruid 37,1273 VK
  tel. 06 103 896 07
 • Mw. H. Hakkers, Zuidwal 85, 1274GT,
  tel. 06 238 270 94
 • G.J. Lustig, Hugo De Grootsingel 34, 1277 CC,
  tel. 06- 539 957 68
 • Mw. E. Van der Poel-Teeuwissen, Fauna 29, 1273 GW
  tel. 06 532 428 65
 • Mw. H. Westland-Rebel Albert Schweitzerlaan 31 1277BW
  tel. 06-81666772
 • mw. G. Wiesenekker - van Woudenbergh, Weegbree 11, 1273 AM,
  tel. 06 504 946 97
 • D.H. Westland, Weegbree 39, 1273 AN  
  tel. 06 304 797 81 
 • J.C. Zekveld, Zwin 10, 1273 WR  
  tel. 523 56 15

Pastoraat

Sectieouderlingen en bezoekbroeders/zusters
Regelmatig pastoraal contact van de kerkenraad met gemeenteleden vindt plaats tijdens het huisbezoek. Het huisbezoek wordt gebracht door een sectieouderling en een bezoekbroeder/zuster. Dit huisbezoek vindt in de regel minstens 1x in de twee jaar plaats, meestal op een doordeweekse avond (periode september tot en met juni). Bij gemeenteleden op leeftijd (75+) wordt gemiddeld 1x per jaar een huisbezoek gebracht. Dit gebeurt door de sectieouderling en enkele ouderenbezoekbroeders/zusters, die daarvoor speciaal zijn aangesteld. Deze ouderenbezoekbroeders/zusters kunnen ook overdag een bezoek brengen. Het huisbezoek wordt, als dit mogelijk is, afgesloten met een Bijbellezing en gebed. Naast het reguliere bezoekwerk bezoeken de sectieouderlingen en de bezoekbroeders/zusters ook gemeenteleden, die in bijzondere omstandigheden verkeren. Bijvoorbeeld bij ziekte en rondom overlijden, bij trouwen en huwelijksjubilea, en bij doop en openbare geloofsbelijdenis. Heeft u of heb jij behoefte aan een persoonlijk gesprek met de sectieouderling, schroom dan niet om contact op te nemen.

Vrouwencontactgroep 
De vrouwencontactgroep heeft als doel om contacten binnen de kerkelijke gemeente te leggen, en om aandacht te hebben voor gemeenteleden, die in bepaalde omstandigheden verkeren. De vrouwencontactgroep is samengesteld uit vrouwelijke gemeenteleden van de wijkgemeenten Meentkerk en Zenderkerk. Zij gaan onder andere op kraambezoek en ziekenbezoek, en op welkomstbezoek bij nieuwe bewoners in de wijk. Ook bezoeken zij in het jaar van overlijden de directe nabestaande(n) van overleden gemeenteleden. Wilt u zelf graag een bezoekje of kent u iemand bij wie bezoek gewenst is? Dan kunt u dit aangeven bij de sectieouderling of aan de contactpersoon van de Vrouwencontactgroep doorgeven: Henriëtte Klein, Westergo 27, tel. 035-5264325.

Pastoraal team 
Het pastoraal team bestaat uit de wijkpredikant, een pastoraal ouderling en een aantal gemeenteleden; wie dat zijn staat in de wijkgids. Zij dragen zorg voor extra pastoraal werk in de wijk. Deze zorg kan bestaan uit intensieve pastorale begeleiding vanwege bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld het overlijden van een geliefde, of vanwege bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld psychische problemen, eenzaamheid, enzovoort. De extra pastorale zorg is voor een bepaalde tijd. Dit kan variëren van een tweewekelijks bezoek gedurende enkele maanden tot een halfjaarlijks bezoek gedurende enkele jaren. Daarnaast zijn de leden van het team in staat om in hun pastorale werk het gebed en de Bijbellezing een plaats te geven. Heeft u behoefte aan extra pastorale zorg, neem dan contact op met de wijkpredikant.

Catechisatie

Een uurtje in de week er tussenuit en samen met leeftijdsgenoten zoeken naar wat het geloof in God voor jou persoonlijk kan betekenen. Dat is catechisatie! Samen groeien in je geloof en tot een persoonlijke keuze voor Jezus Christus komen.

Catechisatie tieners
In de Meentkerk krijgen de kinderen vanaf groep 7 van de basisschool t/m 15 jaar huiscatechese. In groepjes van 6 à 8 jongeren wordt door een aantal leden van het catecheseteam thuiscatechisatie gegeven. Jongeren ouder dan 15 jaar krijgen catechisatie in de Meentkerk. 
Wil je zelf catechisatie volgen of ben je benieuwd wat het precies inhoudt? Neem gerust contact op met de jeugdouderling Mattijs Poldervaart, tel. 06-46156956.

Belijdeniscatechisatie
Er is ook belijdeniscatechisatie, speciaal voor diegenen die overwegen belijdenis af te leggen in de kerk.  Overigens betekent het volgen van belijdeniscatechisatie niet automatisch dat ook belijdenis van het geloof wordt afgelegd. Wel ervaren veel catechisanten dat het helpt te groeien in hun geloof en dat God helpt om tot een keuze te komen voor Hem. Wil je meer weten? Neem contact op met de jeugdouderling Mattijs Poldervaart, tel. 06-46156956.

Bijbelkringen

Deelname aan een Bijbelkring helpt om het geloofsleven te verdiepen. In de wijkgemeente Meentkerk is er een diversiteit aan Bijbelkringen aanwezig. De Bijbelkringen staan voor: gemeenschappelijke betrokkenheid op het Woord van God, onderlinge gemeenschap met elkaar, aandacht voor persoonlijk geloofsleven en het gebed. Zo mogen en kunnen we elkaar ondersteunen in de worsteling met, vragen bij en groei van ons geloof en werken we in klein verband, naast de wekelijkse erediensten, aan gemeenteopbouw. Het is leerzaam en een goede invulling van uw ochtend, middag of avond. 


Er zijn meerdere Bijbelkringen actief. We hopen dat er voor een ieder die wil een plaats te vinden is. Als daar vragen over zijn, neem dan gerust contact op met een Bijbelkringleider. Zij kunnen u en jou informeren over de samenstelling van de kring en de onderwerpen die worden besproken. 


Voor algemene informatie of als u geen passende Bijbelkring kunt vinden, kunt u terecht bij de ouderling-gemeenteopbouw Harm Rebel, tel. nr. 5241904.

Beleid

Voor relevante documenten van de wijkgemeente Meentkerk verwijzen we u en jou naar de map "Documenten Meentkerk" in de Scipio App.