Wijkgemeente Nieuwe Kerk

Bezoekadres:
Brede Englaan 28, Huizen

Predikanten:
Ds. B.J. (Bas) van der Graaf
Ds. F.A. (Frans) van Velzen

Diensten:
Zondagmorgen 09:30 uur
Zondagmiddag 17:00 uur (gezamenlijke dienst met Zender- en Meentkerk)

Contact:
Scriba: nieuwekerk@hervormdhuizen.nl

 


Wijkindeling  |  Pastorale informatie  |  Pastorale bijstand  |  Sectie-indeling  |  Bezoekwerk  | Catechisatie  | Bijbelkring

 

Wijkindeling

De wijkgemeente beslaat het gebied vanaf de Crailoseweg, Nieuwe Bussummerweg, Engweg, Plaveenseweg, Gooilandweg vanaf nr. 98 evenzijde, Randweg.
Alleen de Gooilandweg behoort als grensstraat tot onze wijkgemeente.
Van “Voor Anker” behoren alleen het Zorgcentrum en de inleunwoningen (Oranje Nassauplein 73 t/m 99) tot onze wijkgemeente. Daarvan valt het Zorgcentrum (Oranje Nassauplein 101 t/m 201) onder de pastorale zorg van Proponent J.J. de Haan.

 

 

 

 

 

Pastorale informatie

Predikant: 
Ds. B.J. (Bas) van der Graaf
Kon. Wilhelminastraat 12a
1271 PH Huizen
Tel. 06 14 56 59 65
bjvandergraaf@hervormdhuizen.nl


Ds. F.A.(Frans) van Velzen
Harderwijkkade 11
3826 BE Amersfoort
Tel. 06 27 51 92 60
fvanvelzen@hervormdhuizen.nl

Preses

 • Leendert Gooijer, Schoolstraat 17, 1271 SC

Scriba

 Ouderling jeugd

 • Hedwig Baas- Alta, Taandersstraat 5, 1271 TH Huizen, tel. 06 382 51 006

Ouderling gemeenteopbouw / missionair

 • Wilbert den Butter, Maasland 32,1274KV Huizen, tel. 06 331 64 230 


Ouderlingen met bijzondere opdracht
Voorzitter Algemene Kerkenraad (AK)

 • Andy Makkinje, Lage Laarderweg 11, 1272 JA, 06 21 855 230

Voorzitter Hervormde Jeugdraad (HJ)

 • Henk Schaap, Eland 20, Huizen, 06 557 45 670 
Pastorale ouderlingen
 • Jacob Boon, Slingerweg 25, 3896 LD Zeewolde, 06 227 107 44
 • Henk Brasser, Kastanjelaan 3,1272 HT Huizen, 035 524 21 21
 • Olaf van Dijk, Schaepmanlaan 16, 1272 GJ Huizen, 06 27 003 431
 • Paul Rebel, Van Hogendorplaan 49, 1272 GE Huizen, 06 13 415 105
 • Jolein Rebel-Riemer, Trompstraat 28,1271 TA Huizen, 06 15 057 820
 • Martin Slingerland, Antilope 55, 1273 GB Huizen, 035 879 51 58
 • Peter Wiesenekker, Groen van Prinstererlaan 36, 1271 GC Huizen

Ouderlingen-kerkrentmeester

 • Jaap Kooij, Kastanjelaan 5, 1272 HT Huizen, 06 50 515 768
 • Gerdieneke Schaap-Klein, Ceintuurbaan 38, 1271 BJ Huizen, 035 525 51 26
 • Jeroen van Vliet, Colijnlaan 25, 1272 GK Huizen, 06 51 24 34 00
 • Joh. Westland sr., Baanbergerweg 15, 1271WN Huizen, 035 785 30 37

Diakenen

 • Tim Kooij, Vecht 26, 1273 WJ Huizen, 06 518 95 385
 • Ditta Koster-Rebel, Ceintuurbaan 52, 1271 BJ Huizen, 06 18 458 130
 • Arjan Schaap, Van Hogendorplaan 59, 1272 GE Huizen, 06 270 03 436 

Moderamen

 • Ds. B.J. (Bas) van der Graaf / Ds. F.A.(Frans) van Velzen
 • Leendert Gooijer, preses 
 • Deliana Heutink, scriba

Hulpverlening/ Diaconaal contactpersoon

 •  

Pastoraal bezoekwerk 80+

 • Aanspreekpunt ouderling Paul Rebel, Van Hogendorplaan 49, 1272 GE Huizen, tel. 06 13 415 105

Bezoekbroeders en -zusters,

 • Cor Heutink, Rembrandtlaan 7, 1272 GM Huizen, tel. 526 34 77,
 • Gert van de Ridder, Nolenslaan 4, 1272 JT Huizen, 526 02 23
 • Joke Westland, Baanbergerweg 15, 1272 WN Huizen, 06 471 611 01
 • Alien Zeeman, Van Hogendorplaan 66 , 1272 GH Huizen, 06 55 770 135


Wijkadministratie:

Kosterteam:

Organisten:

 • Richard Vos, Opperweg 20, 1276 AN tel. 526 68 65

Pastorale bijstand

Bezoekbroeders en -zusters,
 • Cor Heutink, Rembrandtlaan 7, 1272 GM Huizen, tel. 526 34 77,
 • Gert van de Ridder, Nolenslaan 4, 1272 JT Huizen, 526 02 23
 • Joke Westland, Baanbergerweg 15, 1272 WN Huizen, 06 471 611 01
 • Alien Zeeman, Hooghuizenweg 8, 1272 CA Huizen, 524 14 24

Sectie-indeling

Sectie 1 Jacob Boon
Van Driellaan, Gerbrandylaan, Van Houtenlaan, Nolenslaan, Piersonlaan, Schokkinglaan, Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Aalberselaan, Mackaylaan, Van Limburg Stirumstraat, Van der Duin van Maasdamlaan, Van Hogendorplaan, Colijnlaan. Dr. Kuyperlaan Perforaties Bussum en Naarden Hooghuizenweg, Jagersweg, Crailoseweg, Populierenlaantje, Wildweg, Naarderstraat
 
Sectie 2 Martin Slingerland
Talmastraat, Thorbeckestraat, De Sav. Lohmanlaan (excl. even nr.42-46), Dr. De Visserlaan, Alberdastraat, Schaepmanlaan, Rembrandtlaan (nr.22-80; 27-43), Dr. Kuyperlaan (nr.28-44). Berlagestraat, Prof. Slothouwerstraat, H. de Keijzerstraat, J. van Campenstraat, Gooilandweg (nr. 162-248), K.P.C. de Bazelstraat, L. de Keijstraat, Zuiderweg, Dahliastraat, Seringstraat, Eemnesserweg, Narcisstraat, Blaricummerstraat (oneven), Haardstedelaan (nr.16-60; 7-27) Perforaties Laren, Zeewolde Jan van Brakelstraat, Ceintuurbaan, Ambonlaan, Opperweg, Duiker, Kotter
 
Sectie 3 Olaf van Dijk
Lage Laarderweg, Jan Steenlaan (excl. even nr.24-64), Ruysdaellaan, Kastanjelaan, Hoge Kampweg, Iepenlaan, Rembrandtlaan (nr.2-20; 1-25), Frans Halslaan, Dr. Kuyperlaan (zonder nr. 28-44), Johannes Vermeerlaan, De Sav. Lohmanlaan (even nr.42-46), Dr. Lelylaan. Blaricummerstraat. Perforaties Blaricum Vrouwenzand, Maasland, Akkerweg, Gooimeerpromenade
 
Sectie 4 Henk Brasser
Ceintuurbaan, Brede Englaan, Beursweg, Nieuwe Kerklaan, Lindelaan, Tussenweg, Smallelaan, Wijgert Kooijlaan, Alidalaan, Haardstedelaan (nr. 2-14; 1-3), Blaricummerstraat (even) De Ruyterstraat, Kon. Julianastraat, Trompstraat, Middenweg, Zeeweg, Jotterpad, Witte de Withstraat, Tuinstraat, Schoolstraat, Slotplaats Eeshof, Piet Heinstraat, Schipperstraat
 
Sectie 5 Jolein Rebel - Riemer
Kon. Wilhelminastraat, Kon. Wilhelminaplein, Langestraat, Vijfhoekstraat, Rozenstraat, Rozenhof, Gooilandweg (nr.50,60 en 98-160), Crocusstraat, Hyacinthstraat, Bloemenweg, Tulpstraat, Haardstedelaan (nr.)62-88 29-63) Perforaties Almere. Elleboogstraat, Engweg, Scheepswerf, IJsbaankade, Burg. Munnikhuizenstraat, Oranje Weeshuisstraat, Havenstraat, Vissersstraat, Plein 2000, Valkenaarstraat, Plaveenseweg, Taanderstraat, Antillenstroom, Zuiderzee, Labradorstroom. Disselweg, Herik, Vecht, Marter, Eekhoorn, Eland, Duiker, Gooierserf

Sectie 7 Paul Rebel
Oranje Nassauplein inleunwoningen 73 t/m 81, Jan Steenlaan "op de Ree" (even nrs. 24-64). Alle adressen van wijkgemeenteleden die ouder dan 80 jaar zijn.

Bezoekwerk

Bezoeken van zieken, ouderen en welkomstbezoeken

In onze wijkgemeente zijn er bezoekdames actief. Zij bezoeken bejaarde en zieke gemeenteleden. Maar ook nieuw ingekomen in de Hervormde Gemeente heten zij welkom. Tevens brengen zij een bezoek na de geboorte van een baby. Diverse gemeenteleden zijn bij dit bezoekwerk betrokken. Het bezoek voor wijken Nieuwe Kerk en Oude Kerk wordt centraal gecoördineerd.

Ouderen pastoraat
De kerkenraad heeft bezoekbroeder Jan Kroon bereid gevonden om ter ondersteuning van de pastorale ouderlingen een aantal ouderen in onze wijkgemeente te bezoeken.

Vrouwen Contact Groep (VCG)
Bezoek aan zieken, nieuwe gemeenteleden en na de geboorte van een baby:

 • Mevrouw Coby Wiesenekker, 526 12 84

Catechisatie

Catechese
De wijkgemeenten Nieuwe Kerk en Oude Kerk hebben de catechisatie deels gecombineerd. Alle catechisanten zijn dit jaar ingedeeld in zes groepen.

10 - 12 jaar: basiscatechese
De catechese wordt onder leiding van de wijkpredikant gegeven.
Waar:                    Nieuwe Kerk
Wanneer:              maandagen
Aanvang:              16:15 uur

12 - 13 jaar: mentorcatechese
De mentorcatechese voor deze leeftijdsgroep wordt onder leiding van de Oude Kerk gegeven. De catecheselessen beginnen met een centrale inleiding verzorgd door de wijkpredikant van de Oude Kerk. Daarna zal het thema verder uitgewerkt en besproken worden in een aantal vaste kleinere groepjes onder leiding van de mentoren.
Waar:                    ‘t Visnet
Wanneer:              donderdagen
Aanvang:              19:15 uur

14 - 15 jaar: mentorcatechese
De mentorcatechese voor deze leeftijdsgroep wordt onder leiding van de Nieuwe Kerk gegeven. De catecheselessen beginnen met een centrale inleiding verzorgd door de wijkpredikant van de Nieuwe Kerk. Daarna zal het thema verder uitgewerkt en besproken worden in een aantal vaste kleinere groepjes onder leiding van de mentoren.
Waar:                    ‘t Visnet
Wanneer:              maandagen
Aanvang:              19:15 uur

16-17 jaar
Voor deze leeftijdsgroep wordt de catechese gegeven onder leiding van twee mentoren.
Waar:                    Nieuwe Kerk
Wanneer:              donderdagen
Aanvang:              19:15 uur

18+
De catechese voor de leeftijdsgroep 18+ wordt gegeven door de wijkpredikant van de Nieuwe Kerk.
Waar:                    Nieuwe Kerk
Wanneer:              donderdagen
Aanvang:              19:15 uur

Belijdeniscatechese
De belijdeniscatechese wordt gegeven door de wijkpredikant van de Nieuwe Kerk.
Waar:                    thuis bij
Wanneer:              maandagen
Aanvang:              20:30 uur

Catechesecommissie
De wijkpredikant vormt samen met de jeugdouderling, de catechesecommissie. Deze commissie draagt zorg voor de voorbereiding van de catechese en voor de begeleiding van de mentoren.
 

Bijbelkring

In onze wijkgemeente neemt het kringwerk een niet meer weg te denken plaats in. In onze wijkgemeente functioneren diverse kringen.
Er zijn bijbel - , gespreks - en doopkringen voor diverse leeftijden. Deelname is verrij­kend en echt bevorderlijk voor het gemeenteleven! Op de kringen is altijd plaats voor nieuwe deelnemers . Zijn er meer belangstellenden, dan wordt er een nieuwe kring opgestart!

U kunt hiervoor contact opnemen met de ouderling gemeenteopbouw Ben Smit, van Hogendorplaan 65, 1272 BE, tel: 5258824

Elke laatste maandagavond van de maand komt om 19.00 uur een gebedskring bijeen in de consistorie van de Nieuwe Kerk. Deze kring staat o.l.v. de heer Cor Heutink, Rembrandtlaan 7, 1272 GM tel. 035 – 5263477