Bezoekadres:
Brede Englaan 28, Huizen

Predikanten:
Ds. B.J. (Bas) van der Graaf
Ds. F.A. (Frans) van Velzen

Diensten:
Zondagmorgen 09:30 uur

Contact:
Scriba:

 Snel naar:  Wijkindeling  |  Pastorale informatie  |  Pastorale bijstand  |  Bezoekwerk  | Catechisatie  | Bijbelkring
 


 

Wijkindeling

De wijkgemeente beslaat het gebied vanaf de Amersfoortsestraatweg (Rijksweg A1), Crailoseweg, Nieuwe Bussummerweg, Engweg, Plaveenseweg, Gooilandweg t/m nr. 96 even zijde, Graaf Wichman, Eemlandweg, Ambachtsweg, Bestevaer, Havenstraat, IJsselmeerstraat, Bestevaer, Driftweg en Naarderstraat. Hierbij behoort ook de Oud Huizerweg.

Tevens zijn toegevoegd Oranje Nassauplein 1 t/m 72, Woonzorgcentrum De Marke inclusief de aanleunwoningen en De Sav. Lohmanlaan 1 t/m 39a.

 

 

 

 

 

Pastorale informatie

Predikant: 
Ds. B.J. (Bas) van der Graaf
Kon. Wilhelminastraat 12a
1271 PH Huizen
Tel. 06 14 56 59 65
bjvandergraaf@hervormdhuizen.nl


Ds. F.A.(Frans) van Velzen
Harderwijkkade 11
3826 BE Amersfoort
Tel. 06 27 51 92 60
fvanvelzen@hervormdhuizen.nl

Preses

 • Peter Wiesenekker, Groen van Prinstererlaan 36, 1272 GC, tel. 5261284

Scriba

 • Pieter van Woerden, Schipperstraat 34, 1271 VD Huizen, tel. 06 30 320 886


 
Evangelisatieouderling

 • Wijgert Van As, Hoge Kampweg 5, 1272 HV, tel: 5265313,

Jeugdouderling

 • Leendert Gooijer, Schoolstraat 17, 1271 SC, tel. 5269557
 • Harmen Tanghe, Jotterpad 5, 1271 XA, tel. 0641981815


Ouderling Gemeenteopbouw

 • Ben Smit, Laantje van Bruijn 39, 1262 AT, Blaricum, tel. 06 110 22 579


Ouderlingen met bijzondere opdracht
Scriba Algemene Kerkenraad

 • Henk Klein, Elleboogstraat 2, 1271 RG, tel: 5259440,
  e-mail:


Voorzitter Hervormde Jeugdraad (HJ)

 • Jan Willem van Tongeren, Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX Huizen, tel. 06 836 35 247

Diaken De Brug

 • Henk Kooij, Ambonlaan 84, 1276 NJ Huizen tel. 5268866

Sectie-ouderlingen

 • Jan van de Beek, Lindenlaan 53, 1272 AW Huizen, tel. 06 204 009 68
 • Jacob Boon, Slingerweg 25, 3896 LD Zeewolde, tel. 06 227 107 44
 • Willem Kuipers, Jagersweg 10, 1272 AL Huizen, tel. 06 156 768 41
 • Jitze Moll, de Ruyterstraat 57, 1271 ST, Tel: 5268901,
 • Martin Slingerland, Antilope 55, 1273 GB Huizen, tel. 879 51 58
 • Maarten Veerman, Piersonlaan 17, 1272 JR, tel: 524 18 12

Ouderlingen-kerkrentmeester

 • Joost Kasbergen, Rembrandtlaan 31, 1272 GM, 06 265 78 820,
 • Rutger Kriek, Schaepmanlaan 4, 1272 GJ, 694 75 98,
 • Andy Makkinje, Lage Laarderweg 11, 1272 JA, 06 218 55 230
 • Jaap Molenaar, Iepenlaan 14, 1272 HX Huizen, tel. 06 230 24 559,

Diakenen

 • Adrie Boon, Slingerweg 27, 3896 LD, Zeewolde, 036 531 97 11,
 • Tim Kooij, Vecht 26, 1273 WJ Huizen, 06 518 95 385,
 • Stefan van der Poel, Wagenweg 10, 1276 XW Huizen, 06 190 50 988,
 • Johan Westland, Naarderstraat 176, 1272 NN, 524 42 51,

Moderamen

 • Ds. B.J. (Bas) van der Graaf / Ds. F.A.(Frans) van Velzen
 • Peter Wiesenekker, preses
 • Pieter van Woerden, scriba
 • Ben Smit, ouderling gemeente opbouw

Hulpverlening/ Diaconaal contactpersoon

 • Johan Westland, 035 524 42 51,

Pastoraal bezoekwerk 80+

 • ouderling Jan van de Beek, Lindenlaan 53, tel. 06 204 009 68,

Bezoekbroeders en -zusters,

 • Hans Brasser, Herik 35, 1273 AX Huizen, tel. 525 29 61
 • Cor Heutink, Rembrandtlaan 7, 1272 GM Huizen, tel. 526 34 77,
 • Gert van de Ridder, Nolenslaan 4, 1272 JT Huizen, 526 02 23
 • Joke Westland, Baanbergerweg 15, 1272 WN Huizen, 06 471 611 01
 • Alien Zeeman, Hooghuizenweg 8, 1272 CA Huizen, 524 14 24


Wijkadministratie:

 • De heer Albert Zeeman, Engweg 7 tel. 526 12 57,
  e-mail:

Kosterteam:

 • Joost Kasbergen 06 265 788 20, 
  e-mail:

Organisten:

 • Richard Vos, Opperweg 20, 1276 AN tel. 5266865 
 • Warno Ruting tel.: 0348-499 556 MOB.: 06 294 58 588

Kosterteam:

 • Joost Kasbergen 06 265 788 20
  e-mail:

 

 

Pastorale bijstand

Hulpverlening/ Diaconaal contactpersoon

 • Johan Westland,  035 524 42 51

Pastoraal bezoekwerk 80+

 • Aanspreekpunt: ouderling Jan van de Beek, Lindenlaan 53, tel. 06 204 009 68,
   

Bezoekbroeders en -zusters,

 • Hans Brasser, Herik 35, 1273 AX Huizen, tel. 525 29 61
 • Cor Heutink, Rembrandtlaan 7, 1272 GM Huizen, tel. 526 34 77,
 • Gert van de Ridder, Nolenslaan 4, 1272 JT Huizen, 526 02 23
 • Joke Westland, Baanbergerweg 15, 1272 WN Huizen, 06 471 611 01
 • Alien Zeeman, Hooghuizenweg 8, 1272 CA Huizen, 524 14 24

 

 

Bezoekwerk

Bezoeken van zieken, ouderen en welkomstbezoeken

In onze wijkgemeente zijn er bezoekdames actief. Zij bezoeken bejaarde en zieke gemeenteleden. Maar ook nieuw ingekomen in de Hervormde Gemeente heten zij welkom. Tevens brengen zij een bezoek na de geboorte van een baby. Diverse gemeenteleden zijn bij dit bezoekwerk betrokken. Het bezoek voor wijken Nieuwe Kerk en Oude Kerk wordt centraal gecoördineerd.

Ouderen pastoraat
De kerkenraad heeft bezoekbroeder Jan Kroon bereid gevonden om ter ondersteuning van de pastorale ouderlingen een aantal ouderen in onze wijkgemeente te bezoeken.

Vrouwen Contact Groep (VCG)
Bezoek aan zieken, nieuwe gemeenteleden en na de geboorte van een baby:

 • Mevrouw Coby Wiesenekker, 526 12 84

 

 

Catechisatie

Catechese
De wijkgemeenten Nieuwe Kerk en Oude Kerk hebben de catechisatie deels gecombineerd. Alle catechisanten zijn dit jaar ingedeeld in zes groepen.

10 - 12 jaar: basiscatechese
De catechese wordt onder leiding van de wijkpredikant gegeven.
Waar:                    Nieuwe Kerk
Wanneer:              maandagen
Aanvang:              16:15 uur

12 - 13 jaar: mentorcatechese
De mentorcatechese voor deze leeftijdsgroep wordt onder leiding van de Oude Kerk gegeven. De catecheselessen beginnen met een centrale inleiding verzorgd door de wijkpredikant van de Oude Kerk. Daarna zal het thema verder uitgewerkt en besproken worden in een aantal vaste kleinere groepjes onder leiding van de mentoren.
Waar:                    ‘t Visnet
Wanneer:              donderdagen
Aanvang:              19:15 uur

14 - 15 jaar: mentorcatechese
De mentorcatechese voor deze leeftijdsgroep wordt onder leiding van de Nieuwe Kerk gegeven. De catecheselessen beginnen met een centrale inleiding verzorgd door de wijkpredikant van de Nieuwe Kerk. Daarna zal het thema verder uitgewerkt en besproken worden in een aantal vaste kleinere groepjes onder leiding van de mentoren.
Waar:                    ‘t Visnet
Wanneer:              maandagen
Aanvang:              19:15 uur

16-17 jaar
Voor deze leeftijdsgroep wordt de catechese gegeven onder leiding van twee mentoren.
Waar:                    Nieuwe Kerk
Wanneer:              donderdagen
Aanvang:              19:15 uur

18+
De catechese voor de leeftijdsgroep 18+ wordt gegeven door de wijkpredikant van de Nieuwe Kerk.
Waar:                    Nieuwe Kerk
Wanneer:              donderdagen
Aanvang:              19:15 uur

Belijdeniscatechese
De belijdeniscatechese wordt gegeven door de wijkpredikant van de Nieuwe Kerk.
Waar:                    thuis bij
Wanneer:              maandagen
Aanvang:              20:30 uur

Catechesecommissie
De wijkpredikant vormt samen met de jeugdouderling, de catechesecommissie. Deze commissie draagt zorg voor de voorbereiding van de catechese en voor de begeleiding van de mentoren.

 

 

Bijbelkring

In onze wijkgemeente neemt het kringwerk een niet meer weg te denken plaats in. In onze wijkgemeente functioneren diverse kringen.
Er zijn bijbel - , gespreks - en doopkringen voor diverse leeftijden. Deelname is verrij­kend en echt bevorderlijk voor het gemeenteleven! Op de kringen is altijd plaats voor nieuwe deelnemers . Zijn er meer belangstellenden, dan wordt er een nieuwe kring opgestart!

U kunt hiervoor contact opnemen met de ouderling gemeenteopbouw Ben Smit, van Hogendorplaan 65, 1272 BE, tel: 5258824

Elke laatste maandagavond van de maand komt om 19.00 uur een gebedskring bijeen in de consistorie van de Nieuwe Kerk. Deze kring staat o.l.v. de heer Cor Heutink, Rembrandtlaan 7, 1272 GM tel. 035 – 5263477