Wijkpagina oude kerk

Bezoekadres:
Kerkstraat 1, Huizen

Predikant:
Vacant


Diensten:
Zondagmorgen 09:30 uur
Zondagavond 18:30 uur

Contact:
Scriba: oudekerk@hervormdhuizen.nl

Wijkindeling   |   Pastorale informatie   |   Pastorale bijstand   |   Bezoekwerk   |   Catechisatie   |   Bijbelkring   |   Evangelisatiecommissie

Wijkindeling

 


De wijkgemeente beslaat het gebied vanaf de Amersfoortsestraatweg (Rijksweg A1), Crailoseweg, Nieuwe Bussummerweg, Engweg, Plaveenseweg, Gooilandweg t/m nr. 96 even zijde, Graaf Wichman, Eemlandweg, Ambachtsweg, Bestevaer, Havenstraat, IJsselmeerstraat, Bestevaer, Driftweg en Naarderstraat. Hierbij behoort ook de Oud Huizerweg. 
Tevens zijn toegevoegd Oranje Nassauplein 1 t/m 72, Woonzorgcentrum De Marke inclusief de aanleunwoningen en De Sav. Lohmanlaan 1 t/m 39a.

 

Pastorale informatie


KERKENRAAD
De samenstelling van de wijkkerkenraad per 1 januari 2024 is als volgt:

Wijkpredikant
Vacant
profielschets

Ouderlingen

 • A. Boor (evangelisatie-ouderling), 523 74 86
 • J. Brasser (jeugdouderling), Kotter 55, 1276 CD
 • Tel. 525 0906
 • H. Kos (scriba), Helm 10, 1273 CB
  Tel. 887 46 85
 • Br. H.J.A. Lubbers (ouderenpastoraat), Arie de Waalstraat 9, 1272 CB
  525 42 10
 • C.G. Rebel, Sloep 80, 1276 CW
  Tel. 526 9458
 • G.J. Schaap, Langestraat 33, 1271 PZ
  Tel. 524 01 54
 • G. Veerman, Erfgooiersdreef 10, 1261 ZP Blaricum
  Tel. 06 343 656 03
 • W.J. van de Wetering, Erfgooiersdreef 20, 1261 ZP Blaricum,
  Tel. 526 96 04

Ouderlingen-kerkrentmeester

 • A. van de Kamp, Botterstraat 7a, 1271 XL
  Tel. 525 63 67
 • J. Riemer, Van Hoorns Houtweg 11, 1272 AH
  Tel. 523 41 19
 • I. Veerman, Kastanjelaan 4 (voorzitter College van Kerkrentmeesters), 1272 HT
  Tel. 523 33 95

Diakenen

 • J.X. Bakker, Sporkehout 13, 1273 TD
  Tel. 06 306 635 16
 • J. Moll, Karel Doormanlaan 83, 1271 CB
  Tel. 526 13 06
 • T. Lubbers, Doolhofstraat 11, 1271 SG
  Tel. 525 48 60
 • E.P. Jansen, Amstel 8 , 1273 LP
  Tel. 526 96 13

 

Pastorale bijstand

Predikant:

 • Ds. A.P. Voets, Hoevelaken
  Tel. 033 28 50 619 (a.voets2@upcmail.nl)
 • Prop. J.J. de Haan, Herenweg 194a, 3645 DB,
  Tel. 06 457 271 60


Bezoekbroeder:

 • A.H. Grolle, Achterbaan 76, 1271 TZ
  Tel. 526 04 03
 • G.P.J. van der Hulst, Vissersstraat 17
  525 05 55
 • G. Rebel, ‘t Hardestraat 14, 1271 TT
  Tel. 526 67 95
 • J. Rebel, Van Hogendorplaan 44b
  525 66 49
 • J.C. Rebel, Molenberg 6
  526 05 80
 • G. Veerman, Karel Doormanlaan 56
  526 05 69


E-MAILADRES
Kerkenraad en scriba:  oudekerk@hervormdhuizen.nl

 

Bezoekwerk

Als wijkgemeente bezoeken we leden en niet-leden regelmatig. Er zijn diverse commissies voor:

Bejaardenbezoek
Deze commissie heeft als doel ouderen van de wijkgemeente te bezoeken.
Contactpersoon is:
Astrid Brasser, Ceintuurbaan 21, 525 26 79

Ziekenbezoek, welkomstbezoek en kraambezoek
Deze commissie, Vrouewen Contact Groep, heeft als doel contacten binnen de wijkgemeente te leggen. De leden van de commissie leggen onder andere kraambezoeken, ziekenbezoeken en welkomstbezoeken af.

Ziekenbezoek contactpersoon is:

 • Astrid Brasser, Ceintuurbaan 21,
  525 26 79
  Verzoeken om bezoek aanvragen via de kerkenraad, predikant of het ouderenpastoraat.

Welkomstbezoek contactpersoon is:

 • Geralda Rebel, Sloep 80,
  526 94 58


Kraambezoek contactpersoon is:

 • Astrid Brasser, Ceintuurbaan 21,
  525 26 79

 

Catechisatie

Een uurtje in de week er tussenuit en samen met leeftijdsgenoten zoeken naar wat het geloof in God voor jou persoonlijk kan betekenen. Dat is catechisatie! Samen groeien in je geloof en tot een persoonlijke keuze voor Jezus Christus komen. In de Oude Kerk is er voor elke leeftijdsgroep een aparte catechesegroep:

10 t/m 11 jaar
Voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen zal ook dit seizoen de zogenaamde basiscatechese gegeven worden, op maandagmiddag van 16.00 - 16.45 uur in de kerkenraadskamer van de Oude Kerk.  

12 t/m 15 jaar
Ook dit jaar zal, samen met de wijkgemeente Nieuwe Kerk, voor de jongeren van 12 t/m 15 jaar mentorcatechese/huiscatechese worden gegeven. De predikant wordt terzijde gestaan door mentoren, die onder zijn leiding mee zullen werken aan de catechese.  

16 t/m 18 jaar en ouder
De jongeren van 16 en 17 jaar krijgen catechisatie van de (wijk) predikant; ditzelfde geldt voor jongeren van 18 jaar en ouder.  

Catechese verstandelijk gehandicapten
De catechese voor mensen met een verstandelijke beperking wordt gegeven door mevr. N. Alta-Verhoef en mevr. A. Visser-van Wessel op donderdagavond van 19.15 uur tot 20.15 uur. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevr. Alta, tel. 525 86 50.

Belijdeniscatechese
Wil je belijdeniscatechesatie volgen, met als doel om eventueel belijdenis te doen, dan ben je van harte welkom op de belijdeniscatechese onder leiding van de wijkpredikant.  Neem hierover contact op met de kerkenraad.

 

Bijbelkring

Er zijn allerlei kringen actief in de wijkgemeente Oude Kerk. Jongen, ouderen, gezinnen, voor iedereen is een passende kring te vinden.

Wijkbijbelkring
In het komende seizoen hoopt ...... weer de wijkbijbelkring te leiden. Iedere maand komen zij samen.In dit seizoen gaan we lezen in het Nieuwe Testament. Wij hopen met elkaar de brief van de apostel Jacobus te bespreken.We beginnen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer van de Oude Kerk. 

Ontmoetingskring ‘Oorsprong’
Deze kring is ontstaan door een samenvoeging met de kring ‘Wonder’. Beide kringen zijn zes jaar geleden gestart vanuit een Oriëntatiekring o.l.v. evangelist Jan Verkerk. De kring komt eens in de drie weken bijeen op dinsdagavond. Met elkaar wordt het Bijbelboek Handelingen gelezen. Inlichtingen bij Janny Joosse, tel. 5267264; e-mail: jannyjoosse@tele2.nl 

Bijbelkring v/h Driftweg 33
Dit is een kring voor vrouwen en wordt elke derde woensdagochtend van de maand gehouden. Inlichtingen bij mevr. S. Westland-Koelewijn, tel. 5260585.  

Zondagavondkring
Deze kring komt bijeen op de derde zondag van de maand. Inlichtingen: dhr. P. Joosse, Joost Banckertstraat 1, tel. 5267264. 

Lidmatenkring
Deze kring is bedoeld voor hen die korter of langer geleden belijdenis van het geloof hebben afgelegd en verdere verdieping willen ontvangen. Deze kring komt elke maand bijeen op zondagavond. Informatie bij dhr. M. Veerman, Laantje van Hynckes 33, tel. 5260171. 

Vrouwen-koffie-ochtend op de woensdagmorgen

Elke maand komen we als vrouwen van de gemeente bij elkaar en verdiepen ons in Gods Woord. We drinken eerst gezellig wat met elkaar en beginnen dan met zingen en gebed. Daarna lezen we samen uit de Bijbel en gaan in groepjes (of in de grote groep) de vragen bij de Bijbelstudie bespreken. Iedereen is van harte welkom! Vanaf 9.30 uur staat de koffie en thee klaar en om 9.45 uur begint de ochtend. Deze duurt tot ongeveer 11.30 uur.Als je nog kleine kinderen thuis hebt, kan je ze ook rustig meenemen. We komen elke eerste woensdag van de maand bij elkaar bij kringleden thuis.

Zondagavondbijbelkring
Deze kring komt maandelijks op zondagavond bijeen. Informatie bij dhr. A.H. Teeuwissen, Dr. Willem Dreeslaan 2, tel. 5240148. 

Jongerenkring
De jongerenkring is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen. De Jongerenkring begint om 20.00 uur en komt samen in de kerkenraadskamer van de Oude Kerk. 

 

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie bezoekt minder meelevende gemeenteleden uit onze wijk. Zij doet dit door deze gemeenteleden met regelmaat op te zoeken. Als gemeente moeten we zorg hebben voor elkaar, zeker voor diegenen die uit het zicht dreigen te raken of zijn geraakt. Is er iemand in uw omgeving die wat minder betrokken is bij de kerk? Of heeft u misschien zelf behoefte aan een gesprek? Neem gerust contact op!

Contactadres:
Dhr. A. Boor, evangelisatieouderling, 523 74 86

De overige leden van de evangelisatiecommissie zijn:
 • Geralda Rebel-Brasser
 • Lambert van de Poel
 • Hilly Vos-Wiesenekker