Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Vorming teams voor realisatie van de erediensten met een hedendaagse vormgeving

woensdag 28 mei De kerkenraad is blij en dankbaar dat veel gemeenteleden zich afgelopen zondag hebben aangemeld voor zitting in één van de teams m.b.t. de realisatie van de erediensten met een hedendaagse vormgeving per D.V. september a.s. Fijn dat door middel van uw en jouw actieve deelname de plannen hieromtrent breed gedragen en ondersteund worden. Zo mogen we, ieder met zijn/haar ontvangen gaven en talenten, als ‘levende stenen’ worden ingezet.

Voor degenen, die zondag de mogelijkheid tot inschrijving hebben gemist, is er alsnog de mogelijkheid om zich voor één van de teams in te schrijven. Uitgebreide informatie over de diverse teams en bijbehorende taken vindt u via de link: www.hervormdhuizen.nl/wijken/meentkerk/wijkinformatie/beleid.

Inschrijven kan door een email te sturen naar: jeroenbigot@gmail.com. U mailt voor welk team u zich wilt aanmelden en vermeldt daarbij uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch opgeven bij ouderling Jeroen Bigot, tel. 5241815. 

Op D.V. donderdag 19 juni a.s. zal er in de Meentkerk een startavond worden gehouden. Tijdens deze bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, zullen de teams verder gevormd worden, wordt er verdere informatie verstrekt, en worden er afspraken gemaakt over het traject naar september toe.