Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Diaconaal Benefiet Concert

woensdag 11 oktober Shaare Zedek Koor onder leiding van Mark Brandwijk Orgel: Joost van Belzen, trompet: Jakob Bout Spreker: Ds. P.M. van ’t Hof Zaterdag 21 oktober 2017 - Oude Kerk Huizen- Aanvang: 19:30 uur

Collecte voor Shaare Zedek Ziekenhuis
Het Shaare Zedek Koor is een gemengd koor dat in 1995 is opgericht. Momenteel staat het koor onder leiding van Mark Brandwijk. De ongeveer 140 leden zijn afkomstig uit alle delen van ons land. Het repertoire bestaat uit psalmen, gezangen en geestelijke liederen. De verbondenheid met Israël en het Joodse volk komt nadrukkelijk tot uitdrukking.
Het koor ondersteunt actief het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem. Dit ziekenhuis verleent hoogwaardige medische hulp aan zieken en gewonden ongeacht hun huidskleur, nationaliteit of religie. De persoonlijke aandacht voor, mededogen en betrokkenheid op hun patiënten maakt het tot een unieke plek van vrede in het onrustige Midden-Oosten. Voor informatie: www.shaarezedekkoor.nl