Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Collecte voor noodhulp oorlogsgebieden

donderdag 04 september Gemeente,   U hebt het nieuws de laatste weken ongetwijfeld vernomen. In diverse landen zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld tegen christenen en andere minderheden.

In Noord-Irak dwong de Islamitische Staat hen een keuze te maken tussen de islam, vluchten of dood. Vluchtelingenkampen zijn overvol en er is een groot tekort aan water en voedsel. Ook worden verschillende delen van Zuid-Soedan getroffen door gevechten tussen regeringstroepen en rebellen. Door de burgeroorlog in Syrië zijn miljoenen mensen afhankelijk van acute noodhulp. Schoon drinkwater en gebrek aan sanitaire voorzieningen en onderwijs zijn de grootste problemen.
Oekraïne verkeert al vele maanden in een onzekere instabiele situatie; spanningen met Rusland zorgen voor wantrouwen, breken bestaande structuren en geven onzekerheid. Met name kwetsbare groepen worden ook hier getroffen. De extra zorg en hulp die ouderen, gehandicapten en kinderen nodig hebben, kan niet gegeven worden.
De noden zijn enorm; er is geld nodig, veel geld. De Diaconie heeft daarom alvast 5000 Euro beschikbaar gesteld. Daarnaast willen wij u/jou als gemeente ook in de gelegenheid stellen uw/jouw gave te geven door aanstaande zondag 7 september 2014 de collecte voor noodhulpverlening in de getroffen gebieden te bestemmen. De opbrengst komt geheel ten goede aan bovenvermelde landen. Wij weten ons gedragen door u/jou als gemeente, die haar opdracht hierin verstaat en zien de opbrengst met vertrouwen tegemoet.

Mogen we rekenen op uw/jouw financiële steun én gebed voor de vluchtelingen en de hulpverleners? Van harte aanbevolen en Gods Zegen toegewenst voor uw meeleven in woord en daad.

College van Diakenen.

Ps.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie, te weten NL71 RABO 0329 9074 17 o.v.v. Noodhulp Oorlogsgebieden.