Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Vacature Missionair werker m/v (0,5 fte)

woensdag 27 mei Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden van de huidige missionair werker, zoekt de Hervormde Gemeente van Huizen naar een:

Missionair werker m/v (0,5 fte)
voor een periode van 3 jaar.

We zoeken iemand met enkele jaren ervaring in het missionaire werk in een gemeente binnen de Protestantse Kerk. Hij/zij zal zich voornamelijk bezighouden met het ondersteunen van- en meewerken aan bestaande missionaire activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Daarmee helpt hij/zij de gemeente om op uitnodigende wijze aanwezig te zijn in de samenleving en meer vorm te geven aan haar missionaire roeping.
De werkzaamheden worden in nauw overleg met de Missionaire Commissie en de huidige missionair werker afgestemd.

Uw sollicitatie, voorzien van CV, verwachten we uiterlijk 10 juni 2015.

U kunt uw sollicitatie sturen naar: Sollicitatiecommissie 2mw, p/a Trompstraat 28, 1271 TA Huizen.

Meer informatie via www.hervormdhuizen.nl

Takenpakket

 • Uitvoering geven aan een deel van het beleidsplan van de Missionaire Commissie. Dit gaat concreet over:
  • Initiëren van een “oefenplek” in de gemeente waar het geloofsgesprek onder elkaar geoefend kan worden. Het doel is, om  op een natuurlijke manier het gesprek over geloof in de samenleving aan te kunnen gaan.
  • Ondersteunen van de evangelisatiecommissies van de vier wijkgemeenten. Te denken valt aan: ontwikkelen van nieuwe initiatieven om “Kerk in de wijk” te  zijn.
  • Ondersteunen van de vier wijkkerkenraden in hun taak om de missionaire roeping van de gemeente invulling te geven. Denk hierbij aan: toerusting van kerkenraadsleden,  helpen invulling te geven aan het missionaire werk.
 • Ondersteunen van en meewerken aan de activiteiten van “De Brug”. Dit betreft:
  • Meewerken aan de cursus “Christelijk geloof”. Te denken valt aan: geven van de cursus, actualiseren van het gebruikte materiaal.
  • Aanpassen van het huidige materiaal dat gebruikt wordt in de “Ontmoetingskringen”. De ontmoetingskringen zijn een vervolg op de cursus “Christelijk geloof”.

Profiel
We zoeken een positief christen die een enthousiaste teamspeler is. Hij/zij is gewend zich op het speelveld te bewegen van een Hervormde Gemeente in de gereformeerde traditie binnen de PKN. Hij/zij heeft een theologische studie op HBO-niveau afgerond.
Hij/zij neemt graag het initiatief en  kan zelfstandig het takenpakket ter hand nemen. Hij/zij is bereid een deel van de beschikbare tijd in de avonduren en de weekeinden te besteden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Maarten Rebel, voorzitter Missionaire Commissie
e. Opens window for sending emailmaartenonleesbaarfamilierebelonleesbaarnl
t. 035-5235544