Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Bezinning op de tweede eredienst op zondag

zaterdag 14 februari

De kerkenraad heeft zich bezonnen op uitgangspunten voor het gesprek over de middagdiensten.
De inhoudelijke bezinning van de wijkkerkenraad is Opens internal link in current windowHIER te vinden. Vanuit deze bezinning zal er vanuit onze wijkkerkenraad worden meegepraat in het centrale overleg met andere wijken en de AK, waar de middagdiensten onderwerp van gesprek zijn.