Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Bezinningsmomenten Stille Week

dinsdag 03 maart Stille Week - maandag 30-03 t/m donderdag 02-04

Een half uur van bezinning wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, Brede Englaan, Huizen
Aanvang 19.15 uur.

Het weekthema is: Wie is Jezus van Nazareth?

Bezinning in een liturgie met Schriftlezingen, stiltemomenten, samenzang en gebed.

Dit jaar wordt de bezinning ontleend aan het evangelie van Markus, waarin Jezus met verschillende namen wordt getypeerd. Dit begint al bij de aanhef van het ‘evangelie van Jezus Christus, Zoon van God’.Een zoektocht naar ‘Wie is Jezus van Nazareth?’ is dan ook het weekthema.Hoe wordt Jezus in het evangelie door anderen genoemd en hoe noemt Hij zichzelf? Zelf heeft Jezus gezegd dat Hij als Mensenzoon zijn lijden moest ondergaan.De Schriftlezingen zijn gekozen om op zoek te gaan hoe elke naams-aanduiding van Jezus zijn eigen betekenis vertelt in de periode van Zijn lijden en sterven.‘Daarom heeft God aan Jezus de naam boven alle namen gegeven’, leert de apostel Paulus ons over de betekenis van het lijden en de kruisdood van Jezus Christus.Elke dag is deze tekst de omlijsting van de bezinningsmomenten.  Evenals vorige jaren wordt U van harte uitgenodigd deze bezinningsmomenten bij te wonen, om de Stille Week voor uzelf inhoud te geven.
Het programma voor de Stille Week kunt u Initiates file downloadhier downloaden.

De organisatie valt onder verantwoordelijkheid van
alle vier Hervormde wijkgemeenten
de Christelijke Gereformeerde Kerk
de Protestantse wijkgemeenten ‘Goede Herderkerk’ en de ‘Kruiskerk’en
de Baptisten Gemeente