Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Wilbert en Rima van Saane

donderdag 10 september Op vrijdagavond 28 augustus waren Wilbert en Rima van Saane weer even terug in Huizen, in ‘t Visnet, waar ze de ongeveer 60 belangstellenden hebben verteld over hun werk, ervaringen hebben gedeeld en vragen beantwoord. Deze ontmoeting vormde de afsluiting van de zomervakantie die ze met hun kinderen Christina en Pieter in Nederland hebben doorgebracht.

Wilbert en Rima zijn vorig jaar uitgezonden door Interserve, Kerk in Actie en de GZB, vanuit de Lichtkring in Alphen aan de Rijn. Wilbert is studentenpredikant en docent aan de Haigazian University in Beirut, Libanon. Rima is docent praktische theologie aan de Near East School of Theology (NEST), eveneens in Beirut. Daar wonen en werken ze weer sinds juni 2014, na een periode van 6 jaar in Nederland. Daarvoor was Wilbert enige jaren predikant van een internationale gemeente in Beirut, uitgezonden namens de GZB, vanuit de Hervormde Gemeente Huizen. Deze zomer waren ze 5 weken met verlof in Nederland en wij waren blij hen te mogen ontvangen in Huizen.
Wilbert geeft een korte impressie van hun aankomst vorige week in Beirut: “Toen we terug kwamen in Beiroet troffen we redelijk schone straten aan. Daar waren we dankbaar voor, want eind juli verlieten we een stad waarin het afval overal op de straten lag te rotten. De politieke crisis in het land is echter nog niet opgelost en dat zal ook nog wel even duren.
Op dit moment houdt een ander fenomeen echter het land in zijn greep: een zandstorm. Al een paar dagen houdt deze storm aan. Alles ligt bedekt onder een laagje fijn zand aangevoerd uit de Arabische woestijnen door een hete oostenwind. Je kunt zomaar naar de zon kijken, zo troebel is de lucht door al het stof. Ademhalen is lastig, vooral voor mensen die last hebben van astma of allergie.
Over vrijdagavond 28 augustus zegt Wilbert: ’ We waren dankbaar voor de aanwezigheid van zoveel gemeenteleden, voor de warmte en de steun die we ontvingen.
Op deze avond hebben we verteld over het werk dat we hier in Libanon mogen doen.  Aan de NEST worden predikanten en kerkelijk werkers opgeleid voor verschillende protestantse kerken in het Midden-Oosten. In de klas en tijdens de nascholing van predikanten is Rima veel bezig met de vragen die de oorlog oproept. Hoe ga je als christen om met geweld en dreiging? Hoe geef je als predikant of kerkelijk werker pastorale zorg en leiding aan gemeente in angstige en onzekere omstandigheden? Hoe kunnen kerken betrokken zijn bij noodhulp aan vluchtelingen? En de diepe pastorale vraag: waar is God in dit alles? Rima gaf aan dat juist in deze tijd het de diepe betekenis van het kruis centraal moet staan, als teken van het oordeel dat Jezus draagt, maar ook als baken van hoop.  
Naast het pastoraat voor studenten uit Libanon en Syrië, verzorg ik cursussen Oude en Nieuwe Testament. De groepen studenten zijn gemengd: ik heb zowel moslims als christenen in de klas. Het is een voorrecht om met deze jongeren de boodschap van de Bijbel te ontdekken en in gesprek te gaan over het geloof.’
Tijdens de bijeenkomst in ‘t Visnet vertelde Karin ook over het werk van de GZB in het Midden-Oosten. De GZB maakt samen met kerken uit Zwitserland en Frankrijk deel uit van een kerkverband, waarin de protestantse kerken van Syrië, Libanon en Iran ook zitten. Dit werk heeft de GZB overgenomen van de Morgenlandzending. De drie uitwisselingsprojecten waaraan ook jongeren uit de Hervormde Gemeente Huizen hebben deelgenomen staan ook in dit kader. Deze uitwisselingen hebben een band geschapen tussen onze gemeente en met name de kerken in Syrië. Misschien herinnert u zich de predikanten en kerkelijk werkers nog die 2 jaar geleden in onze kerken op indrukwekkende wijze hebben verteld over de situatie toendertijd van christenen in het Midden Oosten. Wij ontmoeten deze mensen regelmatig en onderhouden met hen contact waar mogelijk. Alhoewel wij hier in het westen vaak een machteloos gevoel hebben en niet goed weten wat wij kunnen betekenen… kunnen zij ons zeggen dat onze biddende handen en meelevend harten voor hen een grote kracht en steun zijn. Daarin wordt de verbondenheid in Christus door hen zeker ervaren. Zelf leren wij ontzettend veel van de wijze waarop onze broeders en zusters in het Midden -Oosten in het leven staan, getuigend van de hoop die in hen leeft, tegen ongeloof en verdrukking in. Jezus heeft ons in de bijbel immers geen gemakkelijke weg beloofd, zeggen zij…
In de toekomst hopen wij een nieuwe uitwisseling te realiseren en waar mogelijk ook andere projecten in bijvoorbeeld Libanon op te zetten. De laatst geplande uitwisseling van een echtpaar uit Iran naar Nederland is geannuleerd vanwege aangescherpe controles van het Iraans regime. Ook namens Wilbert, Rima, Christina en Pieter willen wij u hartelijk groeten en danken voor uw gebed en betrokkenheid. Laten we voor al onze broeders en zusters blijven bidden en hen steunen, juist in deze moeilijke tijd.