Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Debatavond Zorg voor elkaar?!

donderdag 12 november Omzien uit geloof Vrijdag 20 november 2015 Inloop 19:30 uur – aanvang: 20:00 uur ’t Visnet, De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen

Onze verzorgingsstaat verandert in rap tempo in een participatiesamenleving. Waarin burgers en overheid, ieder vanuit hun eigen rol, elkaar kunnen versterken. Gewoon als burger je eigen verantwoordelijkheid oppakken. Doen wat je kunt. Mooi gezegd. En leuk bedacht.


Wil deze fundamentele omslag werkelijk succesvol zijn, dan moet er natuurlijk écht wat veranderen. Van ‘wij-weten-wel-wat-goed-voor-u-is’ naar hoe en waar kunnen wij elkaar echt ondersteunen.

Wat hebben wij daarvoor nodig? Allereerst een verandering van houding en gedrag. Als een barmhartige Samaritaan naast mensen gaan staan, naar hen omzien én hen helpen. Daarnaast  openheid, vertrouwen, enthousiasme en daadkracht. Geloven in Huizen!
Het begint allemaal met mensen die er op uit gaan, zich kwetsbaar opstellen en omzien naar anderen. Of het daarbij nu gaat om overzichtelijke korte-termijnprojecten of langdurige hulpverlening. Veel te doen dus! Cultuurveranderingen krijg je tenslotte niet door er over te praten, maar door het te doen. Iedere dag weer opnieuw.
Voorbeelden zijn de schuldhulpmaatjes: mensen helpen met hun problematische schulden. Ouderen of mantelzorgers ondersteunen. Werken aan een hospice of zorgen dat mensen die het niet betalen kunnen kleding of eten krijgen.
Wat betekent participatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, kerken en verenigingen? Of heel concreet voor u en mij? Valt er eigenlijk nog meer te doen?


Presentaties door:
•    Janny Bakker, CDA wethouder Sociaal Domein Gemeente Huizen- Wat kunnen kwetsbare mensen voor ons en voor elkaar betekenen?
•    Bert Roor, docent Christelijke Hogeschool Ede diaconale en missionaire presentie - Wat de kerk kan betekenen als gemeenschap in de samenleving.
•    Nico van Splunter, coördinator Geloven in Spangen (Rotterdam) - volgens de Rotterdamse politie doen Nico van Splunter en zijn vrijwilligers in Spangen „fantastisch werk. Van Splunter is verbonden aan ”Geloven in Spangen”, dat in 2006 opgezet is in Rotterdam-Delfshaven. Van Splunter en zijn vrijwilligers spelen in het leefbaar houden van de wijk „een grote rol”, zei wijkagent Garry Werners in een radioreportage van EO Door de Week. „Niet alleen bij geldproblemen, ook bij relatieproblemen of eenzaamheid weten we Nico te vinden. Als bestaande instanties niet kunnen helpen, is er dus toch nog een instantie die je kunt benaderen en die betekenis heeft in de wijk.” ”Geloven in Spangen” bereikt op dit moment 300 tot 400 wijkbewoners.

Vanuit het land korte aansprekende introducties:
•    Leger des Heils (schuldpreventie) – Sjaak van Hese - De laagdrempelige aanpak van het Leger des Heils op het gebied van schuldpreventie biedt grote meerwaarde, vindt ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gericht op mensen die nog niet in het schuldhulpverleningscircuit zitten en het vroegtijdig signaleren van financiële moeilijkheden. Met de unieke vindplaatsgerichte benadering zorgt het Leger des Heils voor een groter bereik van schuldpreventieprogramma’s van andere kerken, gemeenten en professionele schuldhulpverleningsorganisaties. Om die reden heeft het ministerie 235 duizend euro beschikbaar gesteld om de schuldpreventie-aanpak van het Leger des Heils landelijk vorm te geven.
•    Stichting Present - Tiemen Zeldenrust -Present slaat als een soort ‘makelaar’ actief een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Helpen kan als bedrijf, school, kerk of gezin. Om zo in de eigen woonplaats iets te doen voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.
•    Nederlandse Patiënten Vereniging - Freek van Holten - Op bijna 70 plaatsen in Nederland zijn in totaal 2.400 vrijwilligers actief voor NPV-Thuishulp om mensen zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun thuissituatie. In 2013 werd er meer dan 94.000 uren vrijwillige thuishulp verleend. Als het voor de mantelzorger te zwaar wordt. Om eens iets leuks te doen wanneer een gehandicapt kind veel aandacht vraagt. Als een familielid thuis wil sterven. Voor het helpen bezoeken van een arts of het ziekenhuis.
•    Rien Bogerd - Kerkelijk Platform Jeugd op Urk  waarin alle kerken – van oud gereformeerd tot volle evangelie gemeente – zijn vertegenwoordigd. Stelling: De kerk wordt weer belangrijk in de samenleving.
•    Stichting Encour  - Peter Briscoe - Iemand die zijn of haar werk kwijt raakt, verliest niet alleen zijn bron van inkomsten, maar ook de persoonlijke en maatschappelijke betekenis die werk heeft en geeft. Jeugdwerkloosheid heeft als maatschappelijk risico dat er een generatie opgroeit die maatschappelijk aan de kant blijft staat. Encour ondersteunt kerken die naast werkzoekenden willen staan en de verbinding willen leggen tussen geloof en dagelijks werk. JobHulpMaatje richt zich, samen met lokale overheden, instanties en kerken, op mensen zonder werk die zelf moeilijk in staat zijn om de afstand naar de arbeidsmarkt te overbruggen. JobGroups is een landelijk initiatief met een duidelijke meerwaarde voor werkzoekenden. Deelname is kosteloos en doordat er gewerkt wordt in kleine groepen is het erg laagdrempelig. Naast ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen wordt er gewerkt aan het elkaar ondersteunen en weer op weg helpen.

Forum discussie met veel ruimte voor het stellen van vragen!