Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Wijkgemeenteavond D.V. woensdag 25 november a.s. in de Meentkerk.

dinsdag 17 november Thema: Alleen voor volgers; inspiraties in discipelschap

Als we een discipel van de Here Jezus willen zijn, hoe doen we dit dan in de praktijk van alledag?
Wat zeggen we? Wat doen we? Hoe handelen we? Hoe reageren we? En…wat hoeven we niet te doen?
Kortom, voor iedereen die wil delen in deze zoektocht en wil groeien in discipelschap.
De avond begint om 20.00 uur (inloop met koffie om 19.40 uur) en duurt tot ca. 21.45 uur.
Komt u en jij ook?