Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Terugblik wijkavond 12 oktober 2016 Nieuwe Kerk

maandag 24 oktober

Tijdens de vorige week woensdagavond gehouden wijkavond is er een verdere toelichting gegeven op het invoeren van wijkkringen.  Ongeveer 54 gemeenteleden waren aanwezig op deze avond.

Na de opening door Pieter van Woerden (sr) heeft ds. Mantel opnieuw een toelichting gegeven op kringen vanuit Efeze 4. Hierbij kwamen 5 aspecten aan bod die ook in de kringen zouden moeten terugkomen:

1. Bijbelstudie, 2. Diaconaal/Missionair, 3. Onderling Pastoraat, 4. Gaven van de Geest, 5. Gebed

Na de pauze gaf Ben Smit in een korte presentatie aan hoe dit initiatief verder tot stand gekomen is en hoe we dit stapsgewijs willen uitrollen. Er werd ook aangegeven welke maatschappelijke trends  de noodzaak versterken om door-de-weeks in kringen bijeen te komen. Kringen geven ook een extra dimensie aan het kerk zijn. Om zo positief zichtbaar te zijn in de wijk en in de maatschappij.

Daarna, in het laatste halfuur was er gelegenheid om plenair vragen te stellen.

Hier vindt u de Initiates file downloadpresentatie en de Initiates file downloadvragen/antwoorden van de avond. Tevens een Initiates file downloaddocument met een uitgebreidere beschrijving over de kringen.

Mocht u/jij hier verder over willen praten, of nog vragen hebben, neem dan even contact op met Ben Smit (ben.smit1@gmail.com / 06-11022579)