Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

De Koning komt - Zondag 9 maart

dinsdag 04 maart Het is bijna zover. Paasfeest komt er aan en Jezus nadert Jeruzalem.

Het is bijna zover. Paasfeest komt er aan en Jezus nadert Jeruzalem. Het is de eindbestemming van een lange reis van bijna 33 jaar… Zal Hij dan eindelijk tot Koning uitgeroepen worden? Het kan toch bijna niet anders, want eeuwen geleden is het al voorspeld voor Jeruzalem: ‘Kijk, je koning is in aantocht’. En daar staat Jezus dan voor de muren van de stad. Hij stuurt zijn  leerlingen erop uit om ezels te regelen in een naburig dorp waarop Hij kan binnenrijden. Nee, het is geen paard. Paarden hebben meer met oorlog te maken, ezels meer met vrede. Het heeft ook iets nederigs. De menigte die met Jezus meetrekt naar Jeruzalem juicht: ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer’. Enthousiast wordt de loper uitgelegd. De menigte spreidt hun mantels op de weg uit en anderen doen dat met de twijgen van de bomen. Een en al blijheid en eerbied voor de koning. Maar zodra de Koning Jeruzalem binnenrijdt, komen er vragen: ‘Wie is die man, wat is dat voor drukte?’

Is Jezus nu wel of niet de Koning? Of is Hij gewoon maar een van de velen? Een man die al eens eerder in bijzondere dingen heeft gedaan? Net zo belangrijk is de vraag: Zou Jezus jouw leven binnen mogen komen, niet met het zwaard, maar als de zachtmoedige? Welkom om Hem te ontmoeten in de Ontmoetingsdienst!

Bijbelgedeelte: Matt. 21:1-11

Voorganger: evangelist Jan Verkerk