Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Beleidsplan en pastoraat

maandag 11 september De kerkenraad heeft afgelopen seizoen de bezinning op het onderwerp ‘organisatie van de gemeente’ in het beleidsplan 2013-2017, vooral waar het gaat over huisbezoek/missionair bezoek en andere vormen van pastoraat, afgerond met besluitvorming. Kort samengevat: • Het huisbezoek blijft een waardevol uitgangspunt in pastoraat; • We gaan beginnen met het werken met sectieteams; • Alle werkers in het pastoraat zijn in een sectieteam vertegenwoordigd.

We gaan werken in sectieteams om het bezoekwerk onderling beter af te stemmen. Daarnaast om andere vormen van pastoraat verder te bespreken en waar dit mogelijk is in de wijk ook gebruik van te gaan maken. Van buur(t)ontmoeting als vorm van onderling pastoraat wordt al in één van de secties gebruik gemaakt. De samenstelling van de sectieteams staat in de Opens internal link in current windowwijkgids.

De kerkenraad is in de periode 2013-2017 niet toegekomen aan het derde onderwerp ‘een lerende en dienende gemeente’ in het beleidsplan. De kerkenraad vindt dit nog steeds een belangrijk onderwerp. De ervaring over 2013-2017 is dat gedegen bezinning, met daarbij betrekken van de gemeente, meer tijd kost dan eerst ingeschat. Daarom heeft de kerkenraad besloten het nieuwe beleidsplan 2017-2021 volledig te wijden aan de onderwerpen ‘een lerende en dienende gemeente’ en ‘een missionaire gemeente’ met als motto ‘Volgen’.    

Meer informatie over de Opens internal link in current windowbezinning op het pastoraat en het nieuwe Opens internal link in current windowbeleidsplan 2017-2021 staan op de beleidspagina. De webpagina’s Opens internal link in current window‘Pastoraat’ en Opens internal link in current window‘Missionair in de wijk’ zijn aangepast aan de nieuwe situatie. Op de eerstvolgende wijkgemeenteavond wil de kerkenraad een toelichting geven en vragen vanuit de gemeente beantwoorden.

Adam Meijer, voorzitter kerkenraad