Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

KERSTZANG MET CHR. KAMPER MANNENKOOR D.E.V.

zaterdag 02 december Het Hervormd Gereformeerd Verenigingsverband (H.G.V.V.)organiseert op zaterdag 16 december een kerstzangdienst inde Oude Kerk aan de Kerkstraat 1 te Huizen.

Aan deze kerstzangdienst werken mee het Chr. KamperMannenkoor D.E.V. (100 jaar) o.l.v. Gerwin van der Plaats,Arjan Breukhoven - orgel, Gerwin van der Plaats - piano ende sopraan Clara de Vries.
Ds. H.J.T. Lubbers uit IJsselmuiden houdt een korte meditatie voorafgegaan door schriftlezing, die Eleonora Lubbers, lid vande Zondagschool Timótheüs voor haar rekening neemt. De avond begint om 19.30 uur en is gratis te bezoeken. Wel zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.