Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Bezinningsmomenten in de Stille Week maandag 14 april t/m donderdag 17 april

vrijdag 21 maart Een half uur van bezinning wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, Brede Englaan, Huizen Aanvang 19.15 uur. Het weekthema is: Alles wat over Hem geschreven is

Bezinning in een liturgie met schriftlezingen, stiltemomenten, samenzang en gebed.
De organisatie valt onder verantwoordelijkheid van
alle Hervormde wijkgemeenten
de Christelijke Gereformeerde Kerk en de
Protestantse wijkgemeenten ‘Goede Herderkerk’ en de ‘Kruiskerk’

Dit jaar wordt de bezinning ontleend aan het evangelie van Mattheüs, waar het optreden van Jezus Christus wordt benaderd vanuit de joodse religieuze achtergrond. Dat is af te leiden uit de vele citaten uit de Oudtestamentische profetieën, die in vervulling gaan.
De profetieën, die in het evangelie van Matthëus worden geciteerd, bepalen het thema voor de bezinningsmomenten: 

Alles wat over Hem geschreven is

Jezus vertelde bij zijn gevangenneming dat “dit alles is geschied, opdat de Schriften van de profeten vervuld zouden worden.” (Matth. 26: 56)
In de liturgie worden drie Schriftlezingen afgewisseld met stiltemomenten en samenzang.
Iedere avond zijn er drie Schriftlezingen uit het Nieuwe Testament met de volgende opbouw:

  1. Een lezing uit Mattheüs, waarin een verwijzing naar een profetie voorkomt , aangaande het optreden en het lijden en sterven van Jezus.  
  2. De beschrijving van het  lijdensproces uit het evangelie van Mattheüs.
  3. Een passage uit één van de geschriften van, en over, de apostelen, die achteraf de betekenis van het lijden en sterven van Jezus hebben beschreven. 

Evenals vorige jaren wordt U van harte uitgenodigd deze bezinningsmomenten bij te wonen, om de Stille Week voor uzelf inhoud te geven. 

Initiates file downloadSchema liturgie
Initiates file downloadTekstboekje