Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

KERSTZANG OUDE KERK HUIZEN

zaterdag 08 december Het Hervormd Gereformeerd VerenigingsVerband (H.G.V.V.) organiseert op zaterdag 22 december de jaarlijkse traditionele kerstzangdienst in de Oude Kerk aan de Kerkstraat.

Aan deze kerstzangdienst werken mee het Chr. Mannenkoor LAUDATE uit Barneveld o.l.v. Ineke Bos-Strootman, Hugo van der Meij - orgel, Jan Broekhuis - piano, Liesbeth Blankespoor-Strootman - alt en Pieter Nap - bariton. Tezamen met de aanwezigen worden er veel bekende kerstliederen gezongen. 

Ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee houdt een korte meditatie, voorafgegaan door schriftlezing, die Adri-Nelle Teeuwissen, lid van de meisjesvereniging EVA, voor haar rekening neemt. De avond begint om 19.30 uur en is gratis te bezoeken. Wel zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.