Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Hou je van mij

dinsdag 22 april

Er zijn mensen die pas van je houden als je wat presteert of als je wat bent. Er zijn ook mensen die denken dat de ander pas van hen houdt als zij zichzelf acceptabel hebben gemaakt. Je kunt je ook zo in de steek gelaten voelen, dat denkt geen mens te hebben die om jou geeft. Ook kan het zijn dat je zoveel op je kerfstok hebt dat je vertwijfeld aan de ander vraagt: Hou je nog wel van me?We lezen vandaag een verhaal waar Jezus aan één van zijn leerlingen (discipelen) vraagt: ‘Hou je van mij?’ Die leerling – Petrus – had iets op zijn kerfstok. Toen het een poosje geleden er om spande, deed Petrus net alsof Jezus lucht voor hem was, hij zei drie keer Hem niet te kennen. Om dat kracht bij te zetten, vloekte hij ook nog eens grondig. Vandaag wil Jezus even praten met Petrus en vandaag wil Hij ook jouw levensverhaal binnen komen. Eigenlijk heeft Hij maar één vraag aan je: ‘Hou je van mij?’. Dat is misschien wel een te directe vraag van een Vreemde. We nodigen je uit om eens te komen buurten in de Ontmoetingsdienst. We willen je aan iemand voorstellen. Iemand die – wat je ook gedaan hebt en wie je ook bent – van jou houdt. Misschien wordt de liefde wel wederzijds…

missionairhuizen.nl/ontmoetingsdienst/dienst-a-s-zondag/