Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Overlijden ds. H.J. de Bie

woensdag 03 juli

Met ontroering hebben  wij kennis genomen van het overlijden op dinsdag 2 juli van onze geliefde oud-predikant ds. H.J. de Bie, op de leeftijd van 92 jaar.
Gedurende de jaren 1972 tot en met 1992 heeft hij als dienaar van God mogen werken in onze gemeente, in het bijzonder in de Meentwijk.
Wij danken God voor alles wat wij als gemeente in ds. De Bie hebben mogen ontvangen. Het is velen tot zegen geweest.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie de ervaring van Gods nabijheid toe in deze dagen van afscheid nemen  en voor de toekomst.

Voor verdere informatie over de afscheidsdienst en begrafenis verwijzen wij naar het kerkblad van vrijdag 5 juli

Algemene Kerkenraad
Kerkenraad wijkgemeente Meentkerk