Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Reguliere kerkdiensten afgelast

vrijdag 13 maart In lijn met de op donderdag 12 maart 2020 aangegeven richtlijnen van het RIVM i.z. de Coronacrisis is besloten alle reguliere kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Huizen t/m 31 maart 2020 af te gelasten.

Dit geldt voor alle diensten in de Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Zenderkerk, Meentkerk en De Brug, waarbij de geplande doopdiensten worden uitgesteld. Ook de in maart geplande aangepaste kerkdienst en Generation Praise gaan niet door. De Hervormde Jeugdraad heeft in overleg met de moderamina besloten ook alle jeugdactiviteiten in de maand maart stil te leggen. Met deze drastische maatregelen volgen we als kerk ook de richtlijnen van de PKN en geven we aan er samen alles aan te willen doen om snelle verspreiding van het virus tegen te gaan om zo de kwetsbare groepen in de samenleving te helpen beschermen en het zorgsysteem in staat te stellen met deze crisis om te kunnen gaan.

Gelukkig hebben we in onze moderne tijd toch de mogelijkheid gezamenlijke diensten te kunnen meemaken en wel op digitale wijze. Er is besloten om op de komende drie zondagen, 15, 22 en 29 maart om 9.30 uur een gezamenlijke online dienst, dus zonder kerkgangers, te houden in de Meentkerk. Deze diensten vallen onder verantwoordelijkheid van de vier wijkgemeenten en De Brug en zullen worden uitgezonden via ‘Kerkdienst Gemist’ (via de app of via www.kerkdienstgemist.nl). Op 15 maart zal ds. van ’t Hof voorgaan, op 22 maart ds. Roest en op 29 maart evangelist Verkerk. Er is gekozen voor de locatie van de Meentkerk omdat daar zeer goede videofaciliteiten zijn. De dienst, waarin behalve een predikant ook een kleine kerkenraad met vertegenwoordigers uit alle wijken aanwezig zal zijn, wordt dus live getoond via ‘Kerkdienst Gemist’. De verwachting is dat deze site te maken gaat krijgen met een enorme belasting en wellicht niet in staat zal zijn om de uitzending van de kerkdienst technisch goed te laten verlopen. Daarom zal de dienst ook met een aparte camera worden opgenomen en worden ‘gestreamed’ op Youtube. Op de website www.hervormdhuizen.nl kunt u de link naar de stream vinden. Met deze oplossingen moet het voor iedereen mogelijk zijn de dienst online mee te maken.

Wellicht dat het bovengenoemde u allemaal wat technisch overkomt. Mocht u niet zo bekend zijn met de digitale wereld dan adviseren wij u familie, vrienden of bekenden om hulp te vragen of de dienst gezamenlijk met hen te bekijken. U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba van uw wijk als u hulp nodig hebt met deze zaken. Stel dat het echt niet lukt dan kunt u nog altijd de kerkdienst van de PKN meemaken die op zondagochtend op tv via de EO wordt uitgezonden.

Een ander praktisch punt is het punt van de collecte. Met de collecten worden belangrijke doelen ondersteund en het zou spijtig zijn als de opbrengsten erg te lijden zouden hebben van de ontstane situatie. De Givt app werkt vanaf ieder locatie en kan dus heel goed gebruikt worden. U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN NL07RABO0329902652 t.n.v. Hervormde Gemeente Huizen, o.v.v. ‘Collecte xx maart 2020’. Natuurlijk kunt u uw bijdragen ook opsparen en op een later moment in de collectezak deponeren.

De ontstane crisisachtige situatie maakt dat we ons klein, soms bijna nietig, en afhankelijk voelen. Tegelijk ervaren we ook een sterk gevoel van eenheid. De verschillende kerkenraden, die van de wijkgemeenten, die van De Brug en de Algemene Kerkenraad hebben bovengenoemde zaken gezamenlijk besloten en hebben gemeend met één gezamenlijke digitale dienst vorm te geven aan onze eenheid.

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment volledig te hebben geïnformeerd. Het bovengenoemde is op het allerlaatste moment besloten en zet wellicht een aantal zaken die u verder in het Kerkblad zult lezen in een wat vreemd licht. Wij vragen u om begrip hiervoor. Ook vragen wij u om met ons te bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus, voor de zorgverleners en voor iedereen die direct of indirect te maken krijgt met de gevolgen van de ontstane crisis. Wij wensen u, ondanks de omstandigheden, een goede en gezegende zondag toe, waarbij  we ook online de eenheid in onze hemelse Vader mogen ervaren.

 

Namens alle wijkkerkenraden, de Brug en de Algemene Kerkenraad,

Henk Klein

Scriba AK