Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Online eredienst zondag 15 maart Meentkerk

zaterdag 14 maart Bijgaand treft u / jij de gegevens aan om de online eredienst mee te kunnen beleven.

U / jij kunt de kerkdienst op 2 manieren volgen:

1) via het officiële kanaal van kerkdienstgemist: Opens external link in new windowhttps://kerkdienstgemist.nl/stations/1606
2) via een livestream op YouTube: Opens external link in new windowhttps://www.youtube.com/channel/UCjaJwoc6FuVCNNxtzHaLBBg/live

Liturgie online eredienst zondag 15 maart om 9.30 uur in de Meentkerk

  • Weerklank 23 a: 1, 2 en 3   (dit is Gezang 15: 1, 2 en 3)
  • Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 (OB)
  • Weerklank 366: 1, 2 en 3 (zie onderstaand)
  • Schriftlezingen:
  • Jesaja 53: 1-6
  • Markus 10: 46-52
  • Psalm 146: 3 en 6 (OB)
  • Verkondiging:  Thema: Ontferm u over mij!
  • Weerklank, Psalm 116: 1, 2 en 3 (zie onderstaand)
  • Psalm 86: 5 (NB)

Weerklank 366
1

Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
mijn trouwe Heiland die zijn kostbaar bloed vergoot
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.

2
Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard:
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede.
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven:
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven.

3
Het houvast dat Hij biedt, de troost van dit bestaan
de zekerheid waarmee ik straks tot Hem mag gaan
ligt voor mij in ’t besef, drievoudig, nauw verbonden:
hoe groot is mijn ellend’, hoe vele zijn mijn zonden
maar ook hoe Hij verlost en vrijspraak mij wil geven
en hoe ik Hem daarvoor kan danken heel mijn leven.

Weerklank, Psalm 116: 1, 2 en 3
1

God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen
Hij neigt mijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

2
Ik werd omkneld door banden van de dood
ik was benauwd, verzwakt in al mijn leden
Maar in mijn angst heb ik tot God gebeden
Ach, HERE, hoor en red mij uit de dood.

3
Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid
Zijn liefde heeft genadig mij gedragen
Wie weerloos zijn om ontferming vragen,
bewaart de HEER in zijn barmhartigheid