Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Online kerkdiensten -- UPDATE --

vrijdag 20 maart

Afgelopen zondag 15 maart vond de eerste gezamenlijke online kerkdienst plaats vanuit de Meentkerk. Vanuit de vele reacties en vanuit onze eigen ervaringen menen wij vast te mogen stellen dat we met elkaar in digitale verbondenheid een mooie dienst mochten hebben. Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen zijn de eerder aangekondigde maatregelen verlengd t/m 6 april 2020. Dit impliceert dat ook de (avondmaals-)diensten die gepland stonden voor zondag 5 april niet door zullen gaan. Wel zal er ook dan een online kerkdienst vanuit de Meentkerk gehouden worden. De geplande interkerkelijke bijeenkomsten in de Stille Week, de week van zondag 5 april, zullen niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Er wordt nog nagedacht over een alternatieve vormgeving waarover u nog nader zal worden geïnformeerd.

Op veler verzoek is ook besloten om de komende drie zondagen een tweede dienst te houden en wel om 17.00 uur vanuit de Meentkerk. Ook deze dienst valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vier wijkgemeenten en De Brug. Het schema voor de komende weken is nu als volgt:

Zondag 22 maart 2020:
9.30 uur            Ds. G. Roest
17.00 uur          Ds. P. van ’t Hof

Zondag 29 maart 2020:
9.30 uur            Ev. J. Verkerk
17.00 uur          Ds. G. Roest

Zondag 5 april 2020:
9.30 uur            Ds. P. van ‘t Hof
17.00 uur          Ds. F. van Velzen

Voor alle duidelijkheid herhalen we nog een keer hoe u de diensten kunt volgen. De diensten zullen worden uitgezonden via ‘Kerkdienst Gemist’ (via de app of via www.kerkdienstgemist.nl). Deze site heeft te maken met een enorme belasting en zou mogelijk problemen kunnen krijgen met het weergeven van de diensten. Daarom zullen de diensten ook met een aparte camera worden opgenomen en worden ‘gestreamed’ op Opens external link in new windowYoutube. Op de website www.hervormdhuizen.nl kunt u de link naar de stream vinden. Ook kunt u op elk gewenst moment de diensten terugkijken. Met deze oplossingen moet het voor iedereen mogelijk zijn de dienst online mee te maken. Overigens is de dienst ook gewoon te volgen via de kerkradio. Ook nu geldt weer dat wij u adviseren om, wanneer u niet zo bekend bent met de digitale wereld, familie, vrienden of bekenden om hulp te vragen of de dienst gezamenlijk met hen te bekijken. U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba van uw wijk als u hulp nodig hebt met deze zaken. Stel dat het echt niet lukt dan kunt u nog altijd de kerkdienst van de PKN meemaken die op zondagochtend op tv via de EO wordt uitgezonden. Uw bijdragen voor de collecten kunnen ook in de komende diensten via de Givt app worden gegeven, worden overgemaakt op rekening van de kerk of opgespaard worden voor een later tijdstip.

Het blijft van belang dat wij samen bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus, voor de zorgverleners en voor iedereen die direct of indirect te maken krijgt met de gevolgen van de ontstane crisis.

Namens alle wijkkerkenraden, de Brug en de Algemene Kerkenraad,

Henk Klein
Scriba AK