Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Ds. C.G.Geluk overleden

donderdag 17 september Ons bereikte het schokkende bericht dat woensdag j.l. onze geliefde oud-predikant ds. C.G. Geluk plotseling is overleden.

Vanaf 1992 – 2014 diende hij onze gemeente als predikant van de wijkgemeente Meentkerk en als bovenwijks predikant voor onze gemeente als geheel. Dat heeft hij – gezegend met een grote begaafdheid – met volle inzet en liefde tot God en de gemeente  op velerlei wijze mogen doen.
Nog vorige week stond er een meditatie van ds. Geluk in ons kerkblad. Hij toonde zich daarin niet alleen een Zeergeleerde Godgeleerde (doctor in de theologie), maar ook een van God geleerde die mocht weten door God gered te zijn. Dat was ook voor hem de enige troost in leven en sterven.
Wij leven mee en bidden om die troost en kracht voor Gera, zijn echtgenote, de kinderen en de kleinkinderen die nu allemaal zo plotseling geconfronteerd worden met het overlijden van hun lieve man, vader en grootvader.
C.Gooijer, preses Algemene Kerkenraad
J.Rebel, scriba Algemene Kerkenraad