Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Actie Kerkbalans (AKB)

maandag 18 januari De Actie Kerkbalans 2021 is van start gegaan. Het thema dit jaar luidt: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Er is ook anno 2021 veel om dankbaar voor te zijn in onze kerkelijke gemeente. We beschikken over mooie gebouwen, waarin we elkaar ontmoeten rond het geopende Woord. En iedere dag staan onze predikanten, pastoraal werkers, evangelist, kosters, organisten en veel vrijwilligers voor onze gemeente klaar. We zijn dankbaar, dat één predikantsplaats inmiddels is ingevuld en we hopen, dat ook in de laatste vacante plaats mag worden voorzien. Om zo kerk te kunnen zijn, hebben we uw financiële bijdrage nodig. Daarom vragen we u opnieuw of voor het eerst of u een bijzondere zaak wilt steunen: de kerk, die deel uitmaakt van uw leven.

Een grote groep vrijwilligers zal in de week van 18 tot 23 januari de actie Kerkbalans envelop bezorgen. In deze envelop treft u een brief, acceptgiro, flyer en antwoordkaart aan met meer informatie over hetgeen dit jaar financieel nodig is voor onze gemeente en een richtlijn voor het bepalen van de hoogte van uw of jouw bijdrage.

U wordt gevraagd om de antwoordenvelop voorzien van postcode en huisnummer zoveel mogelijk bij de bezorger in te leveren
. Zijn of haar adres staat op de envelop. Woont u in een verzorgingstehuis, dan is de antwoordenvelop voorzien van een postzegel en u wordt gevraagd om deze per post te retourneren. Als u de envelop nog niet heeft ingeleverd, zal de bezorger tussen 25 en 28 januari de envelop weer op komen halen op de datum, die op de envelop vermeld is. We verzoeken u dan vriendelijk om de envelop ingevuld klaar te leggen, om zo het werk voor de vrijwilligers te vergemakkelijken.

Meer informatie over de actie is te lezen in het Initiates file downloadkerkblad van 15 januari 2021 of in de Initiates file downloadfolder.