Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Reserveringssysteem Scipio

donderdag 11 juni

Vanuit de verschillende kerkenraden zijn we ons aan het voorbereiden op het herstarten van de fysieke kerkdiensten, met maximaal 100 bezoekers.

Om dit ordentelijk te laten verlopen gaan we met de Nieuwe Kerk, de Meentkerk en de Zenderkerk gebruik maken van een reserveringssysteem, de Scipio app.

Als gemeente maken we gebruik van de landelijke ledenadministratie (LRP). Het is heel belangrijk dat gemeenteleden hun e-mailadres laten opnemen in het LRP, zodat de Scipio-accounts hierop kunnen worden gebaseerd.

Daarom verzoeken we u om zo snel mogelijk (uiterlijk maandag 22 juni) een e-mail te sturen naar ledenadministratie van uw eigen wijk, met daarin uw naam, adres en telefoonnummer.
De beheerder zal uw e-mailadres vervolgens verwerken.

Albert Zeeman - Wijk Nieuwe Kerk
Opens window for sending emailledenadministratienieuwekerkonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Cor Kos - Wijk Zenderkerk
Opens window for sending emailledenadministratiezenderkerkonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Jeroen Blok - Wijk Meentkerk
Opens window for sending emailledenadministratiemeentkerkonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Mocht u niet over een e-mailadres beschikken, dan blijft de mogelijkheid bestaan om u telefonisch aan te melden voor de diensten. Ook gasten zijn via deze weg van harte welkom!

Binnenkort zullen we u informeren over de werkwijze van het aanmelden en toelichting geven op het gebruik van de Scipio app.