Kerkelijke regelingen

Kerkelijke regelingen

De sacramenten

Bediening van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal

 

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP


In iedere wijk wordt zoveel mogelijk iedere maand door de wijkpredikant in een van de kerkdiensten de Heilige Doop bedient. De doopdiensten en de uren van de aangifte worden steeds in het "Huizer Kerkblad" bekendgemaakt. De data van de bediening van de Heilige Doop vind u in de wijk informatie.

 

BEDIENING VAN HET HEILIG AVONDMAAL


Het Heilig Avondmaal wordt in het midden van de gemeente 4x per jaar bediend.De bediening zelf wordt een week van tevoren voorafgegaan door de voorbereiding en op de dag zelf gevolgd door de dankzegging.
In woon-zorgcentrum "Voor Anker" wordt op deze zondag ook een dienst gehouden, waarin het Heilig Avondmaal wordt bedient. Deze dienst is bestemd voor die bewoners van "Voor Anker" en leden van de gemeente die om bepaalde redenen de diensten in de kerk niet kunnen bijwonen.
Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal  maakt de Kerkenraad bekend, dat op een bepaalde plaats en tijd gelegenheid wordt gegeven aan ambtsdragers en lidmaten van de gemeente tot het inbrengen van bezwaren over belijdenis en wandel van lidmaten. Vervolgens behandelt de kerkenraad de ingebrachte bezwaren en neemt zonodig de vereiste maatregelen. Men noemt dit censura morum.
Op zaterdagavond voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal is er in verschillende kerken een uur van bezinning. Informatie hierover vind u bij de rubrieken over de wijkinformatie.
Voor meer informatie over de sacramenten zie het plaatselijk reglement artikelen 13.

Categorie: Cat 2
« Ga terug