Kerkelijke regelingen

Kerkelijke regelingen

Huwelijksbevestiging

Kerkelijke huwelijksbevestiging van een door de burgerlijke overheid voltrokken huwelijk.

 

HUWELIJKSBEVESTIGING 


Op elke dag kan in één der kerken een door de burgerlijke overheid voltrokken huwelijk kerkelijk worden bevestigd. Er wordt een zeker bedrag verlangd ter bestrijding van de kosten.
Het verzoek om bevestiging en inzegening van een huwelijk wordt gedaan tot de kerkenraad van de wijkgemeente, waarin de bruid woont. 
Woont alleen de bruidegom in Huizen, dan wordt het verzoek gericht tot de kerkenraad van de wijkgemeente waarin de bruidegom woont.
Het bruidspaar wendt zich, nadat het geïnformeerd heeft bij de betreffende koster of het verlangde kerkgebouw beschikbaar is op de door hen voorlopig bepaalde dag, tot de betreffende wijkpredikant om in overleg met hem dag en uur definitief vast te stellen. De predikant houdt met het bruidspaar voor de huwelijksdag een pasto­raal gesprek over het christelijk huwelijk.
Verlangt men de huwelijksbevestiging door een predikant van elders, dan verzoekt men dit aan de wijkkerkenraad, die over dit verzoek beslist.
Wonen bruid noch bruidegom in Huizen, dan kan men zelf een predikant kiezen, maar het liefst de predikant van de wijk waarin men gaat wonen.
De regels zijn ook terug te vinden in het plaatselijk reglement artikel 12.6.

« Ga terug