Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

Woon je in Huizen en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woon je buiten Huizen? Dan kunt u terecht bij de regio Midden Nederland.

DMW Huizen

Stichting Schuilplaats is in 2020 een hulpverleningslocatie gestart in Huizen. Nadat het Christelijk Maatschappelijk Werk van Amaris (CMW) eind 2019 gestopt is, wil Stichting Schuilplaats graag voorzien in behoefte aan psychosociale hulpverlening en ondersteuning. Na overleg met diverse betrokkenen heeft de burgerlijke gemeente van Huizen ons een subsidie toegekend voor 8 uur per week om deze stap (pilot) mogelijk te maken. Schuilplaats kan daardoor inhoud geven aan psychosociale hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing voor alle inwoners van Huizen.

Psychosociale Hulpverlening

Stichting Schuilplaats biedt ondersteuning bij psychosociale problemen zoals: (rouw)verwerking, identiteitsvragen, onzekerheid, depressie, angstklachten, burn-out, relatieproblemen en opvoedingsvragen. Heeft u vragen op een ander gebied? Vraag dan gerust of u bij ons terecht kunt. 

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een medewerker aan de lijn of een voicemailbericht om in te spreken. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier op de website indienen.

Financieel ondersteunen?

De hulp die DMW Huizen verleent is voor de hulpvrager uit Huizen kosteloos. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Burgerlijke Gemeente van Huizen.

Indien je niet in staat bent om naar de gesprekslocatie te komen, kunnen wij bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Locatie en Contact

Gesprekslocatie: Oranje Weeshuisstraat 5 in Huizen
Aanwezig in Huizen: Dinsdag

Voor meer info en aanmeldingen: www.stichtingschuilplaats.nl of 0318-547870.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is ook van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk Huizen. Hiermee maakt u het mogelijk meer hulpverleningsinitiatieven ten uitvoer te brengen. Namens ons: hartelijk dank!

   

Hulpverlener Locatie Huizen: Henriëtte van der Linden