Missionair werk

Werkgroep voor de Zending

De WerkGroep voor de zending (WGZ) is een subcommissie van de MC. De WGZ heeft onder andere als doel de gemeenteleden te stimuleren om het werk van de zending met gebed, actie en financiën te ondersteunen.

Om dit doel te bereiken organiseert de WGZ jaarlijks een aantal acties. Zoals de kerstkaartbezorgactie (december), verkoop van o.a. bolchrysanten op de Huizerdag (2e zaterdag in september) en de zendingsfair met dienstenveiling (2-jaarlijks). De WGZ heeft goede contacten met Rik en Machteld Lubbers. Zij zijn als zendingswerkers uitgezonden namens de GZB en ECM  naar Kosovo in april 2013.  Astrid Wiesenekker is de contactpersoon voor Rik en Machteld Lubbers (zie ook: Opens external link in new windowwww.lubbersinkosovo.nl ). Astrid zit ook namens de WGZ in de Thuis Front Commissie (TFC) van Rik en Machteld.
Er zijn ook goede contacten met Marieke Ebbers.
Zij is eind augustus 2015 uitgezonden naar Zuid Afrika via Operatie Mobilisatie.
Namens de WGZ is Fija Bout de contactpersoon voor Marieke Ebbers.
Fija is ook lid van de thuisfrontcommissie (TFC). Meer informatie over het werkgebied van Marieke is te vinden op Opens external link in new windowwww.ebbersinzuidafrika.nl

Verder is de WGZ het aanspreekpunt  voor gemeenteleden die een beroep willen doen op het stimuleringsfonds. Dit fonds is bedoeld voor gemeenteleden die  vrijwillig en voor een korte periode (tot maximaal 1 jaar) zich beschikbaar willen stellen voor evangelisatie en/of zendings- en/of diaconaal werk in binnen- of buitenland.  Zij kunnen een aanvraag doen voor een stimuleringsbijdrage ter ondersteuning vanuit de Hervormde Gemeente van Huizen. 

Samenstelling van de WGZ
De WerkGroep bestaat uit de volgende personen:
Vacant (voorzitter)
Gerrit Jan Zeeman
Ditta Koster
Nelly Honing
Fija Bout (contact persoon TFC Marieke Ebbers)
Astrid Wiesenekker (contactpersoon TFC Rik en Machteld Lubbers)

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de WGZ en/of de acties en /of de zendingswerkers of heeft u vragen m.b.t het stimuleringsfonds, dan kunt u contact opnemen met Astrid Wiesenekker, lid van de Werk Groep van de Zending, Opens window for sending emailawiesenekkeronleesbaarhotmailonleesbaarcom