Privacyvoorwaarden

Privacyverklaring 

Voor Hervormd Huizen is privacy van groot belang.  

Als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland zijn we volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld, waarin omzien naar elkaar, betrokken bij elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren.  
 
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.  
 
Contactgegevens 
Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:  

Olaf van Dijk, privacy coördinator 
E-mail: privacy@hervormdhuizen.nl 

Initiates file downloadprivacyverklaring