Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Wijkreglement van de Meentkerk

zaterdag 26 juni

Hierbij publiceren wij ons concept Initiates file downloadwijkreglement van de Meentkerk. Heeft u vragen of opmerkingen, dan verzoeken wij deze voor 1 augustus a.s. in te dienen bij de scriba via meentkerk@hervormdhuizen.nl.
Belangrijkste wijziging is, dat alle belijdende leden, zowel mannen als vrouwen, verkiesbaar zijn als ambtsdrager.
Als er geen opmerkingen zijn, zal de regeling ingaan per 1 september 2021.
Uw kerkenraad

 

Deel deze pagina